Indlæg

Virksomhedssamarbejde med studerende

Invio har i flere år gjort en betydelig indsats for skabe vidensmatch imellem studerende på videregående uddannelser og private virksomheder inden for oplevelseserhvervene. Vi kalder det for studenterdreven innovation.

14. dec 2017

Som medlem af INVIO har du særlig mulighed for at samarbejde med studerende fra Roskilde eller Aalborg Universitet. Vores studerende skal hvert semester lave et akademisk projekt med udgangspunkt i problemstillinger eller udfordringer, som de selv er med til at definere. Det kan fx dreje sig om at kortlægge og udvikle innovationsprocesser, udvikle og designe nye oplevelsesløsninger, kigge på byplanlægningsudfordringer, lave brugerundersøgelser eller interessentanalyser og designe nye interaktive medieløsninger i oplevelseskontekster mm. Dette arbejde kan også tage udgangspunkt i specifikke problemstillinger fra din virksomhed. Kort sagt kan en gruppe af typisk 2-5 studerende komme med et bud på en problemstilling i din virksomhed og bruge det som case i deres semesterprojekter, som typisk varer fra januar/februar til juli og fra august/september til december.

Forberedelserne til det nye semester er i gang, så det er nu, du kan komme med et projektforslag. Hvis du har brug for en snak om det inden du skriver, er du velkommen til at kontakte Maike Friede Hens fra Roskilde Universitet på maike@ruc.dk eller Søren Smed fra Aalborg Universitet på smed@hum.aau.dk for nærmere aftale herom.

Er du i tvivl om, hvordan et projektsamarbejde med studerende typiske kan se ud, er her et eksempel på et projektforslag, der blev taget op af et par studerende:

TITEL: Flere (bryllups)gæster i lavsæsonen

OM DIN VIRKSOMHED: Vi er et overnatningssted i Region Sjælland, som har været familieejet i mange generationer, som nu er blevet overtaget af den unge generation (30-40 år). Vi bor i smukke omgivelser og en del af værelserne er lige blevet renoveret. Vi sætter en ære i at tilbyde lokale madoplevelser.

BESKRIVELSE AF PROBLEMSTILLING/ UDFORDRING: Vi vil gerne finde muligheder for at fylde værelser og have aktivitet udenfor sommerperioden, så vi kan holde på vores dygtige medarbejdere.

 Vi er åbne for forskellige indgangsvinkler til vores problemstilling men her er nogle mulige forslag:

  • Undersøge forskellige markeder (indland/ udland)
  • Vi har allerede mange bryllupsgæster, som giver god indtjening for os, men også for andre små lokale forretninger (blomsterpigen, hestevogn, skrædder…)
  • Komme med en mere specifik målgruppebeskrivelse og ud fra det komme med et bud på mere målrettet markedsføring, gerne med fokus på sociale medier, hvor vi ikke er så stærke (endnu)
  • Designe nye, oplevelsesbaserede services for vores målgrupper
  • Analysere IT-platformes potentialer for at skabe yderligere oplevelser og services for vores målgrupper.

KONTAKT: Peter Petersen, Fremtidsmuseet

Eksemplet er baseret på dette samarbejde, hvor du også kan læse, hvad det har bidraget til: https://dagbladetringskjern.dk/erhverv/Studieopgaver-aabner-for-job-i-smaa-virksomheder/artikel/68210

Læs mere om de generelle muligheder for samarbejde med RUC samt krav til projektsamarbejde: https://ruc.dk/intro-til-samarbejde-med-roskilde-universitet

Læs mere om de generelle muligheder for samarbejde med AAU: http://www.aau.dk/samarbejde/virksomheder/samarbejde-studerende/projektsamarbejde

Bemærk at vi fra Invio vil give en særlig sparring på jeres projektforslag og ideer for på den måde at opnå den bedste mulighed for at skabe det rette match.