Indlæg

Oplevelseserhverv møder oplevelsesteknologier

Tirsdag den 5. december afholdt Invio et arrangement for oplevelsesudbydere og teknologivirksomheder. 

07. dec 2017

Invio havde indbudt til netværksarrangement, hvor SMV’ere fra oplevelseserhvervene og teknologiudviklere skulle inspireres af en af de store spillere på oplevelsesområdet. Efterfølgende fik de mulighed for at lære hinanden bedre at kende og finde ud af, hvad de hver især kan bruge hinanden til. Små 20 virksomheder havde takket ja til dette tilbud og deltog i arrangementet.

Eftermiddagen startede med et spændende oplæg fra Niels Jørgen Nielsen, der er Senior Director i det nye LEGO House i Billund. Niels Jørgen fortalte om tilblivelsen af det nye oplevelsescenter, samt hvordan de anvender digitale teknologier til at understøtte gæsternes oplevelse. Oplevelsescentreret består af fire zoner, der har hvert sit tema: en rød, en grøn, en gul og en blå. Den røde er ’kreativitet’, hvor der er mulighed for at bygge LEGO-modeller. Den grønne er den ’sociale’, hvor børn og voksne blandt andet kan instruere en film sammen. Den gule zone er den ’følelsesmæssige’, hvor ens egne LEGO kreationer bliver vækket til live via digitale teknologier. Sidst er den blå zone, hvor gæstens ’kognition og logik’ kommer på prøve gennem en række opgaver. Fælles for hele LEGO House er, at der leges med at blande de digitale teknologier med gæsternes fysiske aktiviteter, hvilket må siges at skabe nye, innovative oplevelser for både børn og voksne.

Der kan ses smugkig af, hvad LEGO House byder på her:

https://www.youtube.com/watch?v=URoWPTfr264

Foruden et inspirerende oplæg havde arrangementet netværk i højsædet. Deltagerne skulle ’speed-date’ med hinanden to og to rundt omkring nogle borde. Her havde de mulighed for at få indblik i hinandens virksomhed, samt hvilke kompetencer de kan tilbyde.

Sidst, præsenterede Invio et nyt digital værktøj til matchmaking mellem netop oplevelsesudbydere og teknologivirksomheder, som er under udvikling i regi af Videnbro projektet. Værktøjet kan være et supplement til den proces, som deltagerne gennemgik på selve workshoppen, da det er en platform, hvor forskellige aktører kan finde hinanden med henblik på nye samarbejder. Præsentation gav grobund for en god diskussion og feedback, der kan bruges i den videre udvikling af platformen. Invio glæder sig til at lancere den digitale platform i løbet af 2018.

Alt i alt var det en spændende eftermiddag i matchmakingens tegn, hvor visitkortene i dén grad blev luftet.