Indlæg

Oplevelsesøkonomi, oplevelseserhverv og kreative industrier i Shanghai

Af Naja Morell Holm Hjortshøj, Mingyu Cui, Martin Bech, Søren Smed & Jens F. Jensen

19. okt 2018

Introduktion

I takt med at den kinesiske økonomi bevæger sig op ad den globale værdikæde, har Kina fokus på at bevæge sig væk fra betegnelsen ”Made in China” som verdens produktionsfabrik for i stedet at skabe brands, der er ”Made by China”, og således tilegner sig global indflydelse. I maj 2015 lancerede den kinesiske regering således en plan med titlen ”Made in China 2025”. Planen har til hensigt at gøre op med billedet af Kina som verdens fabrikshal og igangsætte udviklingen frem mod, at landet får opbygget en højteknologisk produktionsindustri. I den forbindelse har planen fastsat 10 teknologiske områder, som Kina skal blive verdensførende indenfor frem mod 2025. Disse områder tæller bl.a. informationsteknologi, robotfremstilling, bæredygtige køretøjer og medicinske præparater.

De kreative oplevelsesindustrier er en del af denne trend, ligesom de er knyttet til Kinas behov for soft-power, dvs. evnen til at udbrede og skabe et tiltrækkende image ved hjælp af bl.a. kultur og værdier. Set i relationen til 2025-planens fokus på højteknologisk udvikling centrerer en del af de kreative oplevelsesindustrier sig bl.a. om oplevelser skabt ved hjælp af virtual reality-teknologi. For at fremme udviklingen af denne type industrier har den kinesiske regering på samtlige af landets universiteter igangsat uddannelsesprogrammer, der har til hensigt at udbrede innovation og masseentreprenørskab. En del af disse uddannelses- programmer har specifikt fokus på at uddanne unge universitetsstuderende, der kan være frontløbere i udviklingen af kreative og kulturelle virksomheder.

Udviklingen af oplevelsesindustrierne skal også ses i lyset af den økonomiske udvikling, Kina gennemløber i disse år. Kinas storbyer, herunder Shanghai, er lige nu vidne til en ekspanderende middelklasse, der går fra at blive betegnet som bred middelklasse til i stedet at figurere som øvre middelklasse (se nedenstående figur).

Kilde: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class

Denne ekspanderende middelklasse skaber grobund for en efterspørgsel, der retter sig mod de industrier, der har fokus på oplevelsesøkonomi. Som den ovenstående figur viser, forventes 54% af den urbane befolkning i 2022 at udgøres af den øvre middelklasse, bl.a. som følge af, at lønningerne stiger. Den øvre middelklasse har en årlig indkomst på 106.000 til 229.000 RMB (den kinesiske møntfod Renminbi, svarer mere eller mindre til en dansk krone). De ki- nesere, der får flere penge mellem hænderne, er hovedsageligt de yngre i samfundet (20-35 år). Kina har allerede indtaget pladsen som verdens største e-commerce-marked, og 70% af den totale e-commerce-handel i landet bliver foretaget over mobilen. Denne udvikling er særligt drevet frem af den ekspanderende middelklasse, der med højere indkomster bruger online-platforme til at investere i bl.a. luksusbrands og ikke mindst køber oplevelser, der bruges til underholdning i fritiden.

For at forstå, hvilken rolle Shanghai spiller i denne udvikling af industrier med fokus på ople- velsesøkonomi, er det nødvendigt først at se nærmere på, hvordan byen historisk har udviklet sig på dette område.

Shanghai – Østens Paris

Shanghai ligger i Yangtze River Delta, hvor en total BNP på 17.72 billioner RMB (US$ 2.76 bil- lioner) i 2016 gjorde området til Kinas rigeste region per indbygger. Regionen har en befolkning på omtrent 150 millioner mennesker, hvilket svarer til 11% af landets totale befolkning, men står for en tredjedel af Kinas import og eksport. Shanghai har i århundreder fungeret som indgangsporten til Kina og er Kinas rigeste storby med en BNP på knap US$ 475 milliarder i 2017.

I forhold til underholdning og oplevelsesøkonomi har Shanghai en helt speciel plads i Kinas nyere historie. I 1920-1930erne var byen kendt som Østens Paris. Det var den, fordi den havde ry for at være Asiens forlystelsescentrum, hvor rige kinesere og udlændinge slog sig løs på en – for datidens Kina – utraditionel facon.

Shanghais ry var en torn i øjet på den kinesiske regering, som i nogle sammenhænge yndede at kalde byen for ’Østens syge mand’. Alligevel er meget af datidens Shanghai bevaret den dag i dag om end med noget mere kinesisk præg. Drømmer man om at rejse en tur tilbage til 20ernes Shanghai, skal man besøge Peace Hotels jazz-bar.

I 2018 er Shanghai stadig Kinas mest internationale by (hvis man ser bort fra Hong Kong). Samtidig er Shanghai på mange måder Kinas økonomiske centrum med sin strategiske position ved Yangze-flodens udmunding og midt mellem Kinas to andre metropoler: Beijing og Guangzhou. Derfor er Shanghai også en af Kinas rigeste byer med en stor og voksende middelklasse, der – for manges vedkommende – er veluddannede og har en høj indkomst, hvilket resulterer i, at de står for mere end 56% af det urbane forbrug, som ovenstående figur viser.

På baggrund af ovenstående kigger vi i næste afsnit nærmere på de initiativer, der er taget af Shanghais regering inden for oplevelsesøkonomi, ligesom vi kigger på markedet, de centrale private aktører samt forsknings- og undervisningsmiljøer, der er aktive inden for oplevelsesøkonomi. Endelig præsenterer vi en liste over Shanghais førende oplevelsesindustriparker og de mest fremtrædende oplevelsesøkonomiske events i byen.

Regeringsaktører og politikker

I april 2009 udpegede Shanghais regering femten kvarterer, der skulle fungere som kulturelle industrizoner. Som følge heraf udgav Shanghais regering samme år et politisk dokument, som identificerede 106 områder i byen, der skulle fungere under betegnelsen ”Kulturelle og kreative industriparker”, heraf 10 som modelområder; ligesom de konkrete regulativer, der skulle gælde i forhold til disse kulturelle og kreative industriparker, blev fastlagt.

De kulturelle og kreative industrier udgør allerede en vigtig søjle i Shanghais økonomi, idet de udgør 12% af Shanghais BNP. Shanghai overgår således nu Beijing på det kulturelle industri-indeks. For nyligt lancerede Shanghais regering en plan, som fremhævede, at byens kulturelle og kreative industrier skal udgøre 15% af byens BNP inden for de næste 5 år og op til 18% i 2030.

Et eksempel på et område i Shanghai, der særligt har investeret i innovation på det kulturelle og kreative område, er Yangpudistriktet, der bl.a. samler nogle af Shanghais mest prominente højere uddannelsesinstitutioner som eksempelvis Fudan University, Tongji University samt Shanghai University of Finance and Economics. Yangpu-distriktet er førende, når det kommer til udviklingen af talentprogrammer, bl.a. har distriktet indgået et samarbejde med MIT i USA om at udveksle eksperter, der kan deltage i uddannelsen af entreprenante kinesiske unge.

Marked og de private aktører

Shanghai er samlingspunkt for over 20.000 kulturelle og kreative virksomheder. Størstedelen af disse er placeret tæt på universiteter og forskningsinstitutioner. De kreative og kulturelle industrier, der i særlig grad er forbrugerorienterede, er generelt placeret på vestsiden af Huangpu River samt i de gamle downtown-områder. De produktionsorienterede kulturelle og kreative parker er typisk linket til de omkringliggende industrizoner. Et eksempel herpå er Shanghai Industrial Design Park, som er forbundet til Zhangjiang High-Tech Industrial Park i Zhangjiang-området.

Nedenstående er en oversigt over en række områder, hvor Shanghai særligt gør sig bemærket, når det kommer til oplevelsesøkonomi. Dertil er listet nogle af de markante aktører, der skaber fremdrift i udviklingen på hvert af områderne.

Spil og high-tech

Zhangjiang cultural industry park

Zhangjiang cultural industry park blev oprettet i 2008 af Zhangjiang culture holding co. Ltd., som hører under Shanghai Zhangjing (Group) co. Ltd. Zhangjiang culture holding modtog 300 millioner RMB fra Shangjiang Zhangjiang (Group) co. Ltd. til at oprette den kulturelle industripark og anses nu for at være blandt de ti stærkeste kulturelle virksomheder i Kina. Zhangjiang cultural industry park er blevet listet som en modelpark af det kinesiske kulturministerium og forventes således at gå foran i udviklingen af dens fokusområder. Den kulturelle industripark er placeret i Zhangjiang High Technology park (også kaldet for ZJ IN- NOpark) i Shanghai, som er en park, der fokuserer på forskning og research inden for bl.a. medicinalindustrien, software-branchen samt informationsteknologier. Selve Zhangjiangs kulturelle industripark har fokus på udviklingen af den digitale forlagsbranche, online spil, animation, underholdnings-teknologier samt nye medier. Parken har i øjeblikket 380 registrerede virksomheder på kulturområdet, herunder nogle af Kinas førende, så som Tudou (en platform for deling af videoer online), Toonmax animation (tegnefilm producent), Hippo animation (computer animation producent) og PPLIVE (video-streamingstjeneste).

http://touch.shio.gov.cn/en/culture/detail.aspx?id=90

Joypolis

Joypolis er et japansk firma, der står bag opbygningen af forlystelsesparker, herunder spillearkader, hvor man kan afprøve et væld af forskellige Sega-spil, der ligeledes er japansk produceret. Eksempelvis kan man i denne arkade begive sig ud på en rejse, der er skabt af VR-teknologi, ligesom man kan komme ud på en simuleret køretur og afprøve interaktive 3D-spil. Spillearkadens målgruppe er børn og yngre teenagere. Joypolis har indtil videre åbnet to parker i hhv. Shanghai og Qingdao i Shangdong-provinsen. I Shanghai befinder Joypolis sig i Global Harbour, som er et stort shoppingcenter, der ligger i Changningdistriktet.

http://www.smartshanghai.com/venue/13116/sega_joypolis

Gastronomi/indkøb

Hema – Alibaba Groups New Retail supermarkedskæde

Hema supermarked er bestyret af Alibaba Group, som er Kinas største e-handelsvirksomhed. Blot i Shanghai har kæden allerede oprettet 21 butikker, og Hema vurderes nu af Harvard Business til at være blandt de ti stærkeste New Retail-forretninger i verden. Tal udgivet af Alibaba Group i første kvartal af 2018 viser, at hvor den samlede værdi af virksomhedens e-handel voksede med 61 %, voksede Alibaba’s New Retail forretningsværdi med hele 340 %. Baggrunden for dette er det succesfulde forretningskoncept, der ligger bag Hema supermarked.

Essensen i konceptet er at kombinere online- med offline-forretning, og i den henseende er supermarkedet et helt nyt indspark inden for oplevelsesøkonomi i Shanghai. Hema giver således forbrugerne en hel ny indkøbsoplevelse, hvor de bl.a. kan scanne produkterne i supermarkedet via en app på mobilen og derigennem modtage information om produktet (lige fra ingredienser til produktionsmetode). Forbrugerne kan også vælge at fange deres egne fisk i Hemas store acquirium, hvorefter de eksempelvis kan få dem tilberedt direkte i supermarkedets bistro. Al betaling i supermarkedet foregår via mobilen, hvorved Hema samtidig kan indsamle store mængder data om den enkelte forbrugers købspræferencer. Det har til hensigt at effektivisere forbrugerens indkøb på Hemas online-platform. Når man bestiller varer fra Hema via appen, bliver disse leveret inden for 30 minutter, hvis man bor inden for en radius af 3 km fra butikken. Da Hemas første forretning åbnede i 2016, nåede det samlede salg i den første måned op på i alt 23,8 millioner RMB (ca. det samme i DKK), hvoraf 70 % var online-bestillinger. Den gennemsnitlige forbruger hos Hema er en 33-årig mand eller kvinde, der har afsluttet en universitetsgrad og er ansat i et kontorerhverv. Den gennemsnitlige indkomst hos de familier, der køber ind i supermarkedskæden, er 19.000 RMB per måned, og de er som regel villige til at betale mere for produkter, der er af høj kvalitet.

https://www.alizila.com/hema-supermarket-offers-shoppers-new-retail-experience/

Kunst og kultur

M50 Creative Park

M50 bliver populært også betegnet som Shanghais kunstdistrikt og ligger i Minhang-distriktet. Der er tale om et område, der har samlet mere end 140 gallerier og atelierer samt andre kreative virksomheder, der bestyres af folk fra mere end 20 lande, eksempelvis England, Frankrig og Italien. Selve parken består af en række industrielle bygninger, der er bygget mellem 1930 og 1990 og som dækker i alt 43.000 m2. Parken bestyres af virksomheden Shanghai M50 Cultural and Creative Industry Development Co. Ltd. og har eksisteret i godt og vel 10 år. Parken blev udvalgt som et af de såkaldte ’modelområder’ i Shanghais byregerings plan fra 2014, der vedrørte udviklingen af kreative og kulturelle industrier i Shanghai. I takt med akkumulationen af flere kreative virksomheder i parken er der opstået forskellige organisationer, der styrker brandingen af M50 over for omverdenen, så som M50 design al- liance og M50 creative and design incubator. 

http://touch.shio.gov.cn/en/culture/detail.aspx?id=83

Shanghai K11 Art Shopping Mall

K11 er verdens første såkaldte ’art shopping mall’ og har fokus på at integrere elementer som kunst, menneskehed og natur i shopping-oplevelsen. Det skaber konceptet ’Museum Retail’, der tilpasser forretninger ind i en museumskontekst, hvor kunderne får tilbudt en designet vej gennem udstillingen, således at de nemt kan følge forskellige temaer eller programmer som i gallerier eller udstillinger. K11 er lokaliseret på Huaihai Road og har i lang tid været et populært sted i Shanghai. Bygningen har tre etager under jorden og 6 etager over jorden, i alt 40.000 kvadratmeter. K11 rummer primært forretninger, der er baseret på trendy og populære brands med crossover-samarbejder, for eksempel Vivia Westwood Café etc. Derudover er der kvartalsvise eller månedlige kunstudstillinger (f.eks. Monet) og daglige kunstaktiviteter, der involverer kunderne i særlige shoppingoplevelser. 

http://www.k11.com/corp/zh-hant/portfolio-tc/k11-shanghai-art-mall/

Red Home (Xiaohongshu’s offline-butik)

Xiaohongshu, der betyder ‘Lille Røde Bog’ på kinesisk, er en grænseoverskridende e-handels-platform, der netop har opnået en finansiering på 300 millioner USD i juli 2018, anført af Alibaba. Umiddelbart før det, nåede antallet af registrerede brugere på platformen op på

100 millioner, hvilket gør den til verdens største on-line-fællesskab. På Xiaohongshu opfordres brugerne til at dele og kommentere på luksus-, mode- og skønhedsprodukter for at give tips videre til andre kunder. I år udvider Xiaohongshu salgsfællesskabets område til offline ved at åbne den første fysiske butik i Joy City, Shanghai. Offline-butikken følger nøjagtigt det samme koncept som online-fællesskaber, således at kunderne kan checke noter og produktspecifikationer på online-delen af Xiaohongshu ved at scanne den specielle produkt-stregkode på en LED-skærm med RFID-teknologi. Det forkorter kunderejsen ved at levere direkte information og anmeldelser fra online-fællesskabet. Derudover leverer forretningen one-stop-shopping rækkende fra at vælge, over at interagere og til at betale. Det gør samlet set indkøb mere effektive. Sammenlignet med online-delen af indkøbscenteret har offline-butikken mere end 1.000 unikke udvalgte produkter, der dækker de mest sælgende produkter inden for Beauty & Make-up. Kundeprofilen er Generation Z, hvor mere end 70 % af de nye brugere er 95’ere.

Uddannelses- og forskningsmiljøer

Shanghai var en af de første byer til at integrere videnskab og teknologi med kulturelle oplevelser – en integration, som Shanghais regering særligt har været fortaler for. Dette peger på den rolle, som universiteterne spiller i udviklingen af kulturelle og kreative foretagender i Shanghai. Nedenstående er en oversigt over forskningsmiljøer og institutter, der har særligt fokus på at uddanne inden for områder, der relaterer sig til oplevelsesøkonomi.

Tongji University College of Design and Innovation

Skolens formål er at uddanne innovative talenter, der kan fremme udviklingen af bæredygtigt design og kreative virksomheder. Skolen udbyder en række bachelor- og kandidatuddannelser med fokus på disse områder.

Donghua University’s Glorious sun school for business and management

Skolen udbyder en række fag med fokus på udvikling af kulturelle og kreative virksomheder, hvilket bl.a. varetages gennem skolens eget center for creative economy and management.

Institute of Cultural and Creative Industry – Jiaotong University

ICCI, Institute of Cultural and Creative Industry, er et samarbejde mellem Jiaotong University og University of Southern California. Instituttet blev etableret i 2015 og bygger på en vision om at udvikle en international base for forskning inden for kulturelle og kreative industrier. Her er en central komponent at uddanne unge talenter, som kan bidrage til udviklingen af den kreative markedsindustri. I den forbindelse udbyder instituttet specifikt en mastergrad med titlen ”Management studies in Cultural and Creative Industry”.

Shanghais universitet for ingeniør- og tekniske videnskaber

Shanghais universitet for ingeniør- og tekniske videnskaber åbnede i december 2017 et laboratorium, der har til hensigt at give studerende en mulighed for at opleve samt studere forskellige VR-teknologier. Laboratoriet er udviklet i samarbejde med GDI, som er et firma bosiddende i Shanghai, der bl.a. beskæftiger sig med VR-systembaserede løsninger til den højere uddannelsessektor. GDI står bl.a. bag udviklingen af en VR-læringsplatform samt software, der kan visualisere industrielle processer, som det er muligt at afprøve i laboratoriet. Det er hensigten, at centret skal bestå af forskellige dele, herunder bl.a. et undervisnings- center, VR produktions-faciliteter, et VR design- og fremvisnings-center samt et forskningscenter. Centret kan blive en central komponent i udviklingen af oplevelsesteknologier med fokus på VR i Shanghai over de kommende år.

Shanghai Academy of Social Sciences, Institute of Literature

Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) blev etableret i 1958 og er dermed Kinas ældste institution inden for humaniora og de sociale videnskaber. Det er i dag Kinas 2. største institution, næst efter Chinese Academy of Social Sciences (CASS) i Beijing. SASS har 17 institutter, herunder Institute of Literature, og 27 tværfaglige centre, der udfører teoretisk og anvendt forskning inden for humaniora og de sociale videnskaber. Institute of Literature blev etableret i 1979 og har især op gennem dette århundrede fungeret som tænke-tank for udviklingen inden for kultur, kulturindustri og litteratur i Shanghai.

School of Film and Television Art & Technology, Shanghai University

School of Film and Television Art & Technology (SFTAT) blev etableret i 1995 og er i løbet af to årtier blevet en af de førende uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for film/TV og kommunikation i Kina. Institutionen retter sig især mod uddannelse og udvikling af professionelle praktikere og forskere inden for områder som media arts, journalistik og kommunikation. SFTAT har i øjeblikket fire afdelinger: The Department of Communication and Journalism, The Department of Film and TV Arts, The Department of Film and TV Engineering og The Department of Advertisement. Derudover administrerer SFTAT også en TV-produktionsenhed og et laboratorium for film- og tv-eksperimenter.

Forlystelsesparker/oplevelsesområder i Shanghai

Thames Town

– en by formet efter en klassisk engelsk handelshovedstad, beliggende i yderkanten af Shanghai i Songjiangdistriktet.

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g308272-d2221062-Reviews-Tha- mes_Town-Shanghai.html

Disneyland

Shanghai Disneyland er en temapark, der er placeret i Pudongdistriktet i Shanghai og er drevet som et Joint Venture af Walt Disney Parks samt det kinesiske firma, Shendi Group. Parken åbnede i juni 2016 og tiltrak det første halve år 5.60 millioner gæster. Parken dækker et område på 3,9 km2 og har kostet omtrent 24.5 milliarder RMB at bygge.

https://www.shanghaidisneyresort.com/en/

H.C. Andersen Park

Parken åbnede i 2017 og dækker 81.000 m2, der indeholder installationer og forlystelsesattraktioner, der er inspireret af figurerne i H.C. Andersens eventyr.

http://www.smartshanghai.com/articles/activities/grim-fairy-tales-a-trip-to-hans-christian- andersen-land

Zhujiajiao Ancient Water Town

Zhujiajiao er en gammel by, beliggende i Shanghais Qingpu-distrikt, 50 km fra byens centrum, der er berømt for sin historiske kulturarv fra perioden mellem Qing- og Ming-dynastiet. Zhujiajiao er mest kendt for sine gamle broer og arkæologiske bygninger, hvor besøgende kan tage en gåtur eller en båd for at opleve scenarier og historie, der daterer sig 1.700 år tilbage. De gamle gader, der følger flodbredden, har bibeholdt den antikke byggestil med smalle stier og stenveje. Lokale restauranter, stande der sælger snacks, hostels og håndværksværksteder gør miljøet levende. Da Zhujiajiao er blevet udpeget som ’National Culture Innovation and Fund Special Town’ i 2015, har politikken være at forsøge at få Zhaojiajiao til at søge efter mulige industrielle projektsamarbejder med store virksomheder (for eksempel med Huwei og Tencent Music Park).

https://www.chinahighlights.com/shanghai/attraction/zhujiajiao-water-town.htm

Shanghai filmpark

Shanghai filmpark, der blev oprettet i 1998, er en af de ti største baser for produktion af film i Kina. Det blev etableret af Shanghai Film (Group) Co. Ltd. og fungerer som lokation for op- tagelser af film og TV-shows, samtidig med at det også er en sightseeing-attraktion. I parken kan man bevæge sig igennem filmscener og blandt andet opleve det ikoniske 1930ernes Shanghai på tæt hold gennem fængende kulisser. Området er placeret i yderkanten af Shan- ghai i Songjiang-distriktet og spænder over i alt knap 800.000 m2.

http://www.shfilmpark.com/en/single.aspx?gid=629

Events in Shanghai

China Shanghai International Arts Festival (CSIAF)

Denne event organiseres af det kinesiske Kulturministerium samt Shanghais regering. Festivallens fem kernekomponenter er: 1. Forestillinger og udstillinger, 2. Art Space (kulturelle aktiviteter i det offentlige rum), 3. Særligt program rettet mod unge talenter, 4. Kultur- messe.

Finder sted fra den 20/10-22/11 2018.

http://www.artsbird.com/en/

Pujiang Innovation Forum

Det årlige Pujiang Innovation Forum er organiseret af det kinesiske Ministerium for Videnskab og Teknologi samt Shanghais Regering. Forummet har til hensigt at fremme global innovation ved at styrke samarbejde og kommunikation mellem lande såvel som ledende eksperter, der beskæftiger sig med områder relateret til innovation. Hvert år tiltrækker forummet en lang række toppolitikere, akademikere samt direktører fra prominente virksomheder. Det er således en oplagt mulighed for at få et indblik i, hvilke aktører der står bag nogle af de store foretagender på oplevelsesøkonomi-området i Shanghai.

http://enpujiang.stcec.com/cn/index.aspx

Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem ICDK Shanghai (Innovation Centre Denmark i Shanghai, Kina) og Invio (Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi) som et forstudie til en studietur for danske oplevelsesvirksomheder, planlagt til afvikling i november 2018.

Forfattere:

Naja Morell Holm Hjortshøj, Juniorkonsulent, ICDK Shanghai

Mingyu Cui, EdTech/ICT Officer, ICDK Shanghai

Martin Bech, Innovation Attaché, ICDK Shanghai

Søren Smed, Adjunkt, Invio, Aalborg Universitet

Jens F. Jensen, Professor, Invio, Aalborg Universitet