Indlæg

Kulinarisk Oplevelsesudvikling i et af Danmarks største sommerhusområder!

Af Jesper Zeihlund / INVIO - GASTRO

INVIO har i samarbejde med Visit Odsherred og områdets mindre nicheproducenter medvirket til, at områdets styrkeposition omkring turisme blev et økonomisk aktiv for de lokale mindre fødevareproducenter.

Målet har fra start været at starte en udvikling, der kan ende ud i at området har en af landets skarpeste fødevarer profiler i sæsonen 2017 – Det har vi gjort ved at tage første spring ved at arbejde strategisk med oplevelsesbaseret innovation hos de enkelte producenter.

INVIO har bidraget med viden til producenterne omkring hvordan de kan arbejde strategisk med oplevelser, og hvordan de kan få et væsentligt større økonomisk output af deres produkter og oplevelser generelt

Odsherred er en stærkt profileret fødevareregion, der ligeledes har et stort antal sommerhuse med en brugergruppe, der har stor interesse for kvalitetsfødevarer og gastronomi.

Vi har arbejdet ud fra et mål om at sæsonen 2017 bliver året hvor Odsherred markerer sig med stærke kulinariske signaturoplevelser. Vi har inden da arbejdet med at der i eftersæsonen 2016 skulle være et påbegyndt arbejde fra producenternes side.

Vi starter i den store kulinariske eventuge 42 – Smag på Odsherred, der involverer hele sommerhus og turismeområdet, og har stor opmærksomhed fra både landliggere, sommerhuslejere og lokale. Vi har via workshops og andre mindre grupper arbejdet med, at hver producent udvikler en kulinarisk event, der kan udfoldes til resten af året, og tilpasses forskellige målgrupper og årstider.

Det er vores helt klare mål, at vi gennem vores generalprøver i 2016 vil blive klar til en stor banebrydende kulinarisk profil for Odsherred og omegn til sæsonen 2017

INVIO forankrer den løbende fremadrettede udvikling i NCLF – Nordisk Center for Lokale Fødevarer, der har været involveret i forløbet, og er en blivende organisation, der har stor kendskab til området og ligeledes et særdeles stort kendskab og erfaring med oplevelsesudvikling i det kulinariske erhverv

De deltagende virksomheder er alle fra små og mellemstore fødevareproducenter fra Odsherred, og er alle medlemmer af det lokale kommercielt orienterede fødevarenetværk FIO – ( Fødevarer I Odsherred )

03. jun 2016