Indlæg

Julehilsen fra Invio 2018

Endnu et år går på hæld, og snart skriver kalenderen 2019. Denne lejlighed vil vi benytte til kort at se tilbage på året, der gik.

21. dec 2018

2018 har bl.a. drejet sig om at bibeholde muligheden for at fungere som innovationsnetværk for oplevelsesøkonomien og oplevelseserhvervene også i de kommende år. Partnerskabet omkring Invio bød derfor ind på det udbud Styrelsen for Innovation og Uddannelsesstøtte slog op i starten af 2018. Det lykkedes heldigvis at blive udvalgt som et af de innovationsnetværk, der får lov til at fortsætte i den kommende toårige periode, hvor der bl.a. kommer til at ske en del ændringer i det samlede erhvervsfremmesystem.

Som allerede beskrevet i manchetten til nyhedsbrevet afstedkommer den nye periode en lille ændring i Invios navn. Navnet er ændret til Invio – Innovationsnetværk for oplevelseserhverv. Det er en markering af, at der fremadrettet vil være et endnu mere tydeligt erhvervsmæssigt fokus for Invios aktiviteter: de danske oplevelseserhverv.

For at præcisere netværkets fokus yderligere er der inden for oplevelseserhvervene defineret fire specifikke fokusområder og tre tværgående temaer. De fire fokusområder er: Attraktioner; Events og Festivaler; Turisme; og Sport og fritid.  De tværgående temaer inden for disse områder er: Digitalisering og oplevelsesteknologier; Klimaforandringer og -tilpasninger; Bedre sundhed og livsstil.

De projekter og events netværket afvikler i de kommende to år, vil primært befinde sig inden for disse fokusområder og tværgående temaer.

I løbet af det forgangne år har Invio arbejdet videre med den overordnede mission: at skabe innovation og nye ideer samt at medvirke til vækst og udvikling i de danske oplevelseserhverv. Det har vi gjort ved at tilbyde formidling af ny viden, skabe nye lokale netværk, matche nye partnere og ikke mindst igangsætte og gennemføre nye innovationsprojekter. Det har været et spændende år med mange gode resultater, hvoraf enkelte her skal fremhæves:

  • Invio opnåede bevilling fra Styrelsen for Innovation og Uddannelsesstøtte til at fortsætte netværkets aktiviteter for de kommende to år 2019-2020.
  • Igen i år har Invio været med i afviklingen af flere vigtige formidlings- og innovationsinitiativer, som f.eks. Creative Business Cup (nationalt og globalt), ”BizMedia Design”, ”Digitalization, place-design and innovation in cultural tourism experiences”, ”U-CrAc”, ”REKO-ring - direkte handel fra producent til bruger gennem Facebook”samt ”Oplevelsens arkitektur”.
  • Invio har udviklet og lanceret en match-making-platform for at skabe nye møder mellem oplevelseserhverv, teknologiudviklere og forskere. I den forbindelse er der yderligere blevet afviklet en række workshops.
  • Invio deltog i Folkemødet på Bornholm med en event om, hvordan klimatilpasninger og oplevelser kan kobles sammen og skabe helt nye muligheder.
  • Invio har yderligere planlagt og afviklet flere spændende arrangementer i samarbejde andre innovationsnetværk og aktører inden for erhvervsfremmesystemet, herunder ”PLAY - The Design Way” i samarbejde med Designskolen i Kolding, ”Inspirationsworkshop om virtual reality og augmented reality” i samarbejde med InfinIT og Service Platform, ”SCI-VI CONFERENCE VISUALISATION AND ANIMATION IN SCIENCE DISSEMINATION” sammen med The Animation Workshop, ”Make your service design playful” sammen med InfinIT samt”Kom på fremtidsrejse i morgendagens hotel- og konferencebranche” sammen med Service Platformen.

Når vi kigger frem mod 2019, ser vi igen ind i et begivenhedsrigt år, der blandt andet vil bringe:Igangsættelse af mange nye samarbejdsprojekter inden for de definerede fokusområder

  • Endelig lancering af en digital match making-platform under Invios Videnbro-projekt, som en integreret del af Invios ydelser.
  • Afrapportering af resultater og projekter fra den fireårige periode, der nu afsluttes.
  • Flere større vidensdelings-events og formidlingspublikationer
  • En begyndende proces mod en guld-certificering af Invio

Sidst, men ikke mindst: uden alle netværkets interessenter ville der ikke være noget Invio. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer, der anvender Invio-netværkets resurser og aktiviteter; deltager aktivt i projekter og arrangementer; medvirker til dialog og vidensudveksling samt ved sam-skabelse og innovation af oplevelser; eller lader jer inspirere af de resultater og den viden, der formidles via Invios kommunikationskanaler. Hvis I vil vide mere, er I altid velkomne til at henvende jer til Invio-sekretariatet. Tak for et begivenhedsrigt 2018 – vi ses i et oplevelsesrigt 2019.

I ønskes alle en God Jul og Godt Nytår fra Invio