Indlæg

Invios internationaliseringsstrategi 2016-2018

Invios internationaliseringsindsats vil i fremtiden fokusere på at maksimere innovationskapaciteten i danske små- og mellemstore virksomheder. Målet er at hjælpe danske SMV’er til at vækste.
03. mar 2016
Invios internationaliseringsaktiviteter vil i de kommende år fokusere på at maksimere innovationskapaciteten i danske SMV’ere ved at åbne dørene til international viden og markeder og samtidig bringe den ypperste internationale viden og ekspertise til Danmark. Målet er, at Invio går fra at være et dansk anerkendt innovations- og vidensfyrtårn for oplevelsesøkonomi til et europæisk. På grundlag af et større kortlægnings- og dialog-arbejde, Invio udførte under Innovation Express i 2013, er det besluttet, at Invio, hvad angår internationaliseringsarbejdet, i prioriteret rækkefølge vil fokusere på følgende: • at indgå i europæiske, nordiske eller andre tredjepartsfinansierede projekter, som kan øge ressourcerne til danske virksomheder, særligt i netværk • at matche netværkets danske virksomheder direkte med udenlandske virksomheder og direkte rettet mod forretningsudvikling og innovation • at indgå i forsknings- og vidensamarbejder med andre klynger og netværk • at indgå i generel videndeling med andre klynger og netværk • samt i forbindelse hermed at rejse ekstern finansiering til aktiviteterne, at afsøge internationale ansøgningsmuligheder og igangsætte eller medvirke i internationale ansøgninger. Internationale samarbejdspartnere Formålet med Innovation Express-projektet i 2013 var at opbygge et partnerskab og transnationalt cluster-samarbejde og netværk baseret på eksisterende centre, netværk og clusters inden for europæisk IT-baseret oplevelsesøkonomi. Gennem dette Innovation Express-projekt samt yderligere 2 Innovation Express projekter i 2015 har vi bl.a. gjort os gode erfaringer med at matche danske virksomheder inden for oplevelseserhvervene med udenlandske partnere. Vi har ligeledes identificeret og dokumenteret store muligheder for at etablere samarbejde mellem danske SMV’er og europæiske SMV’er samt dokumenteret en stærk efterspørgsel efter internationaliseringsaktiviteter såvel fra vores danske medlemmer som fra en lang række udenlandske klynger, netværk og andre organisationer, der arbejder for innovation og vækst i SMV’ere. I skrivende stund har Invio modtaget skriftlige interessetilkendegivelser om samarbejde fra klynger og netværk i følgende lande, og listen vokser løbende: - Norge - Sverige - Polen - Tyskland - Rusland - Rumænien - Italien - Spanien - Portugal - Frankrig - Østrig - England - Belgien - Grækenland - Estland - Holland Invio arbejder konstant på at udvikle og arrangere aktiviteter og tiltag, der maksimerer innovationskapaciteten i danske SMV’ere. Aktiviteterne skaber værdi for de deltagende SMV’er ved at tilgængeliggøre og formidle international viden om innovation og forretningsudvikling; ved at tilvejebringe internationale samarbejdspartnere via direkte match making; ved at åbne muligheder for deltagelse i internationale projekter med virksomheder og videninstitutioner fra andre lande og ved at åbne mulighed for deltagelse i internationale netværk. Har du spørgsmål til, hvordan netop din virksomhed kan blive en del af Invios internationale innovationsaktiviteter, så kontakt Invio sekretariatet på info@invio-net.dk.