Indlæg

Invio er indstillet til forlængelse i perioden 2019 - 2020

Invio bød i foråret 2018 ind på opslag om forlængelse af innovationsnetværket i perioden 2019 – 2020, som var udbudt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Planen er i den forbindelse at fortsætte de gode resultater, som Invio har opnået over de foregående år – dog med lidt justeringer i netværkets tematiske fokusområder, som vi senere vil informere nærmere om her på Invios hjemmeside.

03. sep 2018

Det er derfor glædeligt, at vi kan meddele, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har set positivt på Invios ansøgning og har til hensigt at imødekomme denne. Styrelsen har til hensigt at afsætte 8 mio. kr. til Innovationsnetværket INVIO i perioden 2019 – 2020 – dog med forbehold for vedtagelse af finanslovene for 2019 og 2020.

Styrelsen har dog samtidig udmeldt, at der kan vise sig en række ændrede vilkår for innovationsnetværkene grundet forhandlinger med EU om programmet. Vi forventer at have endelig afklaring på vilkårene for driften af Invio 2019 – 2020 omkring 1. oktober 2018, hvorefter der vil blive givet nærmere information, om hvad Invio vil arbejde med i perioden 2019 – 2020, og hvilke muligheder for deltagelse der vil være for virksomheder, videninstitutioner og myndigheder i denne periode.

Invio – Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi er en del af Innovationsnetværk Danmark programmet, som bygger bro imellem vidensinstitutioner og erhvervsliv inden for en lang række erhvervsmæssige styrkepositioner. I Invio glæder vi os til at fortsætte dette arbejde i perioden 2019 – 2020.