Indlæg

Hvordan gør man service design legende?

I juni afholdt innovationsnetværket InfinIT i samarbejde med Invio en workshop, hvor der blev arbejdet med ’playful design’. 

05. jul 2018

Cirka 40 deltagere fra en bred vifte af brancher var mødt op på IT-Universitetet i København for at deltage i workshoppen. Blandt deltagerne var eksempelvis repræsentanter fra SKAT, NETS, Mærsk og Magnetix, der alle var interesseret i at få indblik i playful design.

”Idéen er at få mere leg i digitalt service design. Det vil sige, at vi oplever mange services gennem digitale platforme og de plejer at være meget funktionelle men kedelige. Det giver et problem med at blive engageret med platformene. Den her workshop har forsøgt at vise en anden tankegang og designmetode til at gøre services mere engagerende og legende,” fortæller Miguel Sicart omkring formålet med workshoppen.

Dagen startede med oplæg fra Martin Pichlmair og Miguel Sicart (begge lektorer fra IT-Universitetet), der rammesatte begreberne inden for playful design, som deltagerne senere skulle arbejde med.

Martin Pichlmair lagde ud med at give eksempler på ’gamification’, der blandt andet har været populært i virksomheder og undervisningssammenhæng de seneste år. Gamification går kort fortalt ud på, at man anvender elementer fra spil (fx point) i en ikke-spil situation. Det kan eksempelvis være på fora, hvor brugere kan give point til andre alt efter, hvor behjælpeligt deres indlæg har været.

Dog påpegede Pichlmair, at der er noget galt med gamification. Spilelementer uden den rette kontekst gør ikke brugere til spillere. Det førnævnte eksempel med et forum gør netop brug af point uden, at konteksten giver mening – hvorfor skal man egentligt give point på et forum og hvad er sjovt ved det?

Pichlmairs pointe var, at meget gamfication er ikke legende, da spil har en vinder og leg lægger op til fri eksploration.

”Gamification vil gerne gøre, at alt er et spil, hvor vi konkurrerer. Playful design er meget mere åben, bred og legbaseret. Vi prøver at få ting til at føles som legetøj. Vi mener, at når man leger, så har man et større overblik over for verden og det man gør. Det giver et større engagement,” siger Miguel Sicart.

Miguel Sicart forsatte med at uddybe leg, der har fire karakteristika: passende (man gør det på eget initiativ), udtryksfyldt (man sætter sit eget præg), personligt (det giver mening for en selv og dem der evt. deltager) og autotelisk (bestemmer selv hvorfor man leger, hvornår man stopper og hvad målene er).

Derudover præsenterede Sicart fire typer af leg: konkurrence (følelsen af når ens evne til at lege forøges), chance (følelsen af ”hvad nu hvis..”), simuleret (man bruger sin fantasi) og vertigo (overvældet af sanser). 

Playful design er derved en måde, hvorpå man anvender elementerne fra leg til at designe med. Sicart introducerede fire overvejelser, der kan være medvirkende til at lave et godt playful design:

  • Identificer kerne loops når brugerne anvender en service. Det vil sige de interaktioner, der gentager sig, når man anvender en service.
  • Identificer hvorfor og hvordan brugerne engagerer sig. Dette tager udgangspunkt i de fire typer af leg.
  • Gør dem legende. Find ud af hvilke dele af en service der kan lægge op til eksploration og sjov og slå ned på dette.
  • Lav et metaspil for brugerne. Det vil sige, at man laver et element, der ikke nødvendigvis er relateret til servicen, men bliver et lille spil i sig selv.

Miguel Sicarts afsluttende bemærkning, inden deltagerne i workshoppen skulle lave deres eget playful design, var: ”lad være med at lave et spil – få brugerne til at lege”.

Deltagerne dannede herefter grupper, hvor de enten kunne arbejde med en udfordring fra deres egen virksomhed eller prøve kræfter med nogle, som oplægsholderne havde udarbejdet.

Efter grupperne havde arbejdet med deres koncepter, skulle de præsenteres i plenum. En af løsningerne var eksempelvis til en termostat, der kunne styres via en app. På app’en kunne man lave figurer til hver enkelt familiemedlem samt sætte deres ideal temperatur. Hvis man skruede enten op eller ned for temperaturen, ville figurerne opføre sig derefter.

Et andet koncept var til forskudsopgørelsen i SKAT. Her præsenterede deltagerne en løsning, hvor man kunne ’bygge’ sin egen forskudsopgørelse med klodser. Der var altså tale om en langt mere visuel og underholdende repræsentation af servicen, end den nuværende løsning.

”Playful design er noget, som vi har haft for øje længe og som vi prøver at få lov til at bruge. Der er meget åbenhed omkring det. Vi har rigtig mange forskellige systemer, værktøjer og programmer. Jeg tænker ikke, at det er noget, vi kan bruge i de helt store moduler, men man kan tage nogle mikro interaktioner og gøre dem lidt mere legende,” fortæller Eva Marie Tang Kirk fra SKAT.

Fælles for begge løsninger er, at funktionerne ikke nødvendigvis har et konkret formål – andet end at være sjovt for brugerne. Netop dette er tanken bag playful design. Brugerne får en sjov oplevelse og en spændende måde at interagere med servicen på, hvilket kan medføre en positiv oplevelse af produktet.