Indlæg

Deltag i BizChange 8.sem udviklingsforløb: Nye bud på forretningsinnovation

Nu er muligheden der for at deltage i et innovationsforløb, hvor samarbejde mellem studerende, design- og innovationsforskere og jeres virksomhed kan give konceptuelle indspark til (nye) forretningsinitiativer og –tiltag i relation til medie-, service- eller oplevelsesdesignprojekter. 

25. jan 2016
På 8.semester på Cand. It uddannelserne i Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale Medier arbejder de studerende over hele semestret med en business case og et virksomhedssamarbejde – udgangspunktet er et konkret problem eller et fokusområde hvor muligheder muligheder/potentialer identificeres undervejs. Forløbet strækker sig samlet over tre måneder med opstart i starten af februar og afslutning til BizMedia Design ’16 sommerkonferencen, som holdes torsdag d. 9. juni. Konkret kommer samarbejdet til at foregå ved at en gruppe studerende vælger sig ind på en it-baseret virksomhedscase og arbejder med denne over tre måneder. Vi kan ikke garantere at de studerende vælger netop jeres case, men det plejer at gå op. Undervejs får de teori, metoder og værktøjer processen, udfordringerne og samarbejdet med jer, da I inddrages løbende til at præge og understøtte processen. Det er vores erfaring gennem tidligere forløb at de involverede virksomheder har fået konkrete, brugbare konceptuelle indspark. Dette dels gennem udvikling af produkt-/service-/oplevelsesdesign, men også gennem skitsering af tilhørende forretningsmodel og organisatorisk forankring. Kort sagt kobles medie/oplevelseskonceptet med forretningsudvikling i forhold til den konkrete organisation. Vi arbejder hvert år på at optimere forløbet med det bedste outcome for alle, hvorfor vi har vi følgende forventninger til rekvirenter:  • Mandag d. 15. februar kl. 10-13. Præsentation af problemstilling eller fokusområde, som I kan samarbejde med de studerende om.• Deltagelse i 2 udviklingsdage i marts måned (onsdag d. 2. marts & onsdag d. 30. marts)• Deltagelse til præsentationsdag og konference torsdag d. 9. juni.• Hjælpe studerende med ét besøg og data-tilgængelighed i deres research fase • Gerne stille to virksomhedsrekvirenter til vores arrangementer, da der er tale om forretningsinnovation – det kan eksempelvis være en fra udviklings- eller marketingafdelingen, og en fra forretnings- eller ledelsesafdelingen. • Åbenhed omkring proces og retning. Betragt det generelt som en eksperimenterende platform, men også som et igangsættende og action-præget forløb. Forløbet er en del af de studerendes semesterprojekter og kan også indgå i forskning. Der er dog fokus på at virksomhedsfølsomme oplysninger behandles med diskretion hele vejen og hvis der er tale om forskning anonymiseres data’en.  Skulle I være forhindret en af dagene eller har andre barrierer for deltagelse, så kan vi muligvis finde en alternative og tilpasset plan. Se udtalelser fra sidste års rekvirenter og læs nogle af de udvalgte cases her: http://invio-net.dk/indlaeg/videointerview-rekvirenter-fra-bizchange  I er velkommen til at skrive 10 linier med problemstilling, fokus eller virksomhedsudfordring til Invio-koordinator Claus Østergaard. Hvis I har spørgsmål til forløbet kan I ligeledes skrive/ringe til Claus Østergaard. Invio koordinatorClaus Østergaard99 40 31 34clauso@hum.aau.dk  Semesterteam: Claus Østergaard, Søren Bolvig Poulsen, Peter Vistisen, Jens F. Jensen, Rasmus Grøn, Sune Gudiksen