Indlæg

Christiansø – og det levende samfund

Invio har i de seneste år arbejdet intenst med innovation i yderområder i Danmark. Målet har været at få virksomheder med meget forskellig baggrund til at samarbejde om at opbygge lokalt baserede oplevelser der både kan tiltrække besøgende, turister og mulige tilflyttere. Med andre ord tilføre området eller kommunen større værdi og værdigrundlag. Det drejer sig f.eks. om Hundested, Møn og Bornholm, for blot at nævne de steder hvor det har givet mærkbare resultater. De enkelte historier er beskrevet løbende i Invios nyhedsbreve og kan uddybes af projektleder Georg Julin.

21. jun 2018

Nu er der så tale om et helt nyt og spændende sted, der skal udvikles, nemlig Danmarks østligste punkt – Ertholmene, bedre kendt under navnet på hovedøen, Christiansø.

Oprindeligt udbygget som forsvar for Danmark, for at dæmme op for nationer der ad den vej ville indtage Danmark. Siden blev samfundet et fiskerisamfund, stadig under Forsvarsministeriet, men med de maritime forhold der gør sig gældende i dag, er der ikke flere fiskere tilbage på øen som erhverv, og en tredje periode er undervejs – det levende samfund. De under 100 beboere er beskæftiget med dels at vedligeholde bygninger, dels at drive lokalt erhverv, bl.a. som ægtegælle til en ansat under Forsvarsministeriet, foruden at varetage skoletjeneste for øens omkring 12 børn op til 7. klasse.

I to dage var beboere, to chefer for Forsvarsministeriet, ansatte, Christiansøfartens ejere og en række personligheder med indsigt i markedsføring af kulturarv og historie, sammen med andre interessenter der både havde indsigt, erfaring og interesse i at skabe vækst og udvikling i et samfund med så specielle kriterier som Christiansø samlet til workshop.

Det blev en fantastisk idégenerering, der blev skabt på en fire timer lang gåtur øerne rundt, hvor hvert enkelt udpeget punkt dannede rammen for muligheder – for oplevelser.

Illustratoren Robert Sigaard ”skitserede de tanker”, som kom frem og efterfølgende blev de til inspiration for de arbejdsgrupper, der først skulle motivere idéerne – og efterfølgende afdække hvad der kunne være en forhindring. Et kæmpe arbejde der mundede ud i et stort katalog af realistiske forslag, der i den kommende periode skal arbejdes realistisk igennem, både økonomisk, kulturarv- og miljømæssigt, samt tage udgangspunkt i hvordan et levende samfund kan blive næste afsnit om Ertholmene.

Den konkrete viden og erfaring kan bruges direkte i små og mellemstore samfund i Danmark, og det er Invios opgave at vidensdele resultaterne til så mange som muligt for at oplevelseserhvervene i Danmark kan få gavn af arbejdet.

Henvend dig til:

Georg Julin

21 62 62 00

georg@julin.dk