Indlæg

Bornholmertårnet vandt Liljeprisen 2015

Invio – Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi – uddeler hvert år Liljeprisen, oplevelsesøkonomiens innovationspris. Denne gang gik prisen til Bornholmertårnet.

24. jun 2016

Liljeprisen går til en virksomhed, der i det forløbne år har været bedst til at skabe nye og innovative oplevelser, og det er et fornemt selskab som de bornholmske prismodtagere Bornholmertårnet ved Laila og Michael Møller (bl.a. også indehavere af Bornholms Service- og Skadecenter) kommer i, bl.a.:

2014: Morten Fryland, Playground Marketing

2013: Johan Bülow, LAKRIDS by Johan Bülow

2012:  Modulex A/S, Playscapes og Redia

2011: Volcano Management

2008: Projekt Kreative Alliancer i Region Nordjyllands Vækstforum

2007: Danfoss Universe

I forhold til processen har der været en åben nominering i foråret 2016, hvor alle virksomheder og enkeltpersoner har haft mulighed for at nominere virksomheder eller organisationer til årets Liljepris. Der er, som tidligere år, indkommet et antal nomineringer fra hele landet. Og endelig har et panel af eksperter fra Invio udpeget vinderen blandt de nominerede. Grunden til, at Invio denne gang har valgt Folkemødet som ramme for prisuddelingen, er, at det i år er en bornholmsk virksomhed, der tildeles Liljeprisen.

I nomineringen og indstillingen hedder det bl.a.: 

”Fra at tænke service og gode oplevelser til kunder med biler, herunder også pendlere og turister (i form af Bornholms Service- og Skadecenter), tænker de to indehavere også mere langsigtet – på arbejdspladser i yderområdet Bornholm. Derfor købte Laila og Michael Møller for over et år siden det tidligere lyttetårn mod Østeuropa på Dueodde, nu kaldet Bornholmertårnet, for at give bornholmere og turister et indblik i den hemmelige verden, der eksisterede under "den kolde krig”. Udover en fantastisk udsigt over hele Østbornholm fra toppen af tårnet, giver bygningerne også indsigt i den spændende verden, der drejer sig om spioner, konfrontationer, lytteudstyr og meget mere – der er af historisk interesse, men desværre også har fået ny aktualitet.”

Og der fortsættes:

”Nye oplevelsesprodukter er på vej i Bornholmertårnet, så både undervisning og besøgsfrekvensen kan øges og skabe flere lokale arbejdspladser. Endelig har Bornholmertårnet været med til at danne netværk blandt oplevelsesvirksomheder på Bornholm – det bornholmske oplevelsesnetværk – for sammen at fremme arbejdet med oplevelsesøkonomiske virksomheder på øen til gavn for turismen, erhvervsudvikling og beskæftigelsen. For få uger siden købte Bornholms Service- og Skadecenter endvidere det gamle AMU-center i Aakirkeby, som der nu er tanker om at bruge dels som erhvervscenterlokaler, dels til kreative iværksættere – og dermed åbne op for nye innovative projekter og flere lokale arbejdspladser.”

Men det sidste hører fremtiden til. Liljeprisen 2015 bliver først og fremmest tildelt for Laila og Michael Møllers arbejde med oplevelsescenteret Bornholmertårnet. 

Liljeprisen 2015 blev overrakt af Jens F. Jensen, professor i interaktive digitale medier ved Aalborg Universitet og samtidig leder af Invio, Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi, i forbindelse med Invios event ”Oplevelsesnetværk i yderområder – vejen til vækst” under Folkemødet.

Invio, Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi, er et af 22 innovationsnetværk under Styrelsen for Forskning og Innovation, og et nationalt netværk, der særligt fokuserer på oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling inden for oplevelseserhvervene. Invio arbejder bl.a. med områder som attraktioner, events, gastro-erhverv, turisme og oplevelsesteknologier, hvor de sammenbindende temaer er oplevelsesbaseret innovation og oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Baggrunden for, at prisen har fået navnet Liljeprisen, og grunden til, at prisen har fået det specielle visuelle design, er, at John Keynes allerede i 1930 skrev: ”Om 100 år vil den mest beundrede person være den, der bedst beskriver liljens skønhed”.  Det syntes Rolf Jensen, der i sin tid indstiftede prisen, og det synes Invio fortsat er så smuk en tanke og vision, at det må udgøre referencepunktet for en oplevelsesøkonomisk pris. Derfor Liljeprisen. Selv prisens udformning er designet og produceret af Kvindesmedjen på Christiania.

Mere specifikt uddeles Liljeprisen til en virksomhed eller organisation, der har skabt resultater ved at:

·      Tænke nyt og innovativt. Det kan være i form af nye produkter og services, partnerskaber, forretningsmodeller, organisation, netværk osv.

·      Kombinere oplevelse og forretning. Dvs. at virksomheden skal have en klar kobling mellem arbejdet med oplevelser og forretning.

·      Være model for andre. Dvs. at virksomheden skal rumme læringspotentiale, så den kan stå som rollemodel for andre, foregå med et godt eksempel – og dermed inspirere andre virksomheder.

Kontakt: Jens F. Jensen, Leder af Invio, tlf. 9940 9028, mail: jensf@hum.aau.dk