Om invio

Invio er et dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi. Netværket er støttet med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, og er et af 22 nationale innovationsnetværk. Formålet med de danske innovationsnetværk er bl.a. at hjælpe virksomheder med at finde samarbejdspartnere blandt dygtige forskere, andre virksomheder og eksperter i både Danmark og udlandet.

Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Invio er et dansk innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi. Netværket er støttet med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, og er et af 22 nationale innovationsnetværk. Formålet med de danske innovationsnetværk er bl.a. at hjælpe virksomheder med at finde samarbejdspartnere blandt dygtige forskere, andre virksomheder og eksperter i både Danmark og udlandet. Selvom oplevelsesøkonomi og kreative virksomheder i mange rapporter på både nationalt og internationalt niveau har været udpeget som et af de centrale vækstområder, har der været en mangelfuld forskningsbaseret viden om, hvordan man igangsætter og indløser succesfulde udviklingsforløb og vækstprocesser med udgangspunkt i oplevelser.

Partnerskabet bag netværket består af Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Teknologisk Institut og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Partnerne i netværket repræsenterer nogen af de væsentligste innovations- og vidensmiljøer inden for oplevelsesøkonomien i Danmark. Dermed bygger de netværk og innovationsprojekter, som igangsættes i Invio, på den fremmeste viden og erfaring om oplevelser og oplevelsesøkonomi i Danmark, og videnskabelige metoder og resultater inddrages i udviklings- og innovationsarbejdet.

Grundlæggende idéer

Den basale idé bag arbejdet i Invio er, at oplevelser og oplevelsesøkonomi ikke er forbeholdt en særlig branche eller en særlig type af virksomheder. Oplevelser skal ses som et tværgående innovationsinstrument, som helt generelt kan være med til at løfte alle virksomheders produkter, services, kommunikation, organisering, logistik mm.

Netværket fokuserer dels på oplevelses- og serviceinnovation og dels på oplevelsesbaseret forretningsudvikling fx udvikling af forretningsmodeller og værdikæder. Invio arbejder fokuseret på at skabe innovation i oplevelseserhvervene i Danmark primært indenfor områderne 1) Turisme, 2) Gastro-erhverv, 3) Events og Festivaller, 4) Attraktioner og Forlystelsesparker samt 5) Oplevelsesteknologier.

Den basale idé bag arbejdet i Invio er, at oplevelser og oplevelsesøkonomi ikke er forbeholdt en særlig branche eller en særlig type af virksomheder. Oplevelser skal ses som et tværgående innovationsinstrument, som helt generelt kan være med til at løfte alle virksomheders produkter, services, kommunikation, organisering, logistik mm.

Internationalt fokus

Invio har et øget internationalt fokus og har løbende gennem de sidste fem år etableret et stadig voksende og mere aktivt internationalt netværk for klynger og netværk indenfor oplevelsesøkonomien og de kreative industrier med det formål at danne internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber samt for at importere og eksportere viden om oplevelsesøkonomien til gavn for erhvervslivet i Danmark.

Medlem

Som medlem af Invio modtager du vores nyhedsbreve, der blandt andet indeholder informationer om vores aktiviteter, invitationer til både Invios og andre oplevelsesøkonomisk relevante arrangementer samt om nyheder inden for de kreative industrier og oplevelsesøkonomi generelt. Derudover får du mulighed for at deltage i Invios innovationsprojekter- og aktiviteter. Du kan tilmelde dig som medlem her: http://invio-net.dk/medlem

Styregruppe

Invios styregruppe består af:

Kåre Dyvekær - formand for styregruppen
Direktør, Sommerland Sjælland

Lene Grønning
Teknologisk Institut

Sune K. Jensen
Chefkonsulent og fagleder for turismeindsats, Dansk Industri

Pernille Kofod Lydolph
Direktør, Destination Bornholm

Carl Johan Paulsen
Direktør, Meyers Køkken

Karoline Haulund
Creative Business Cup

Jon Sundbo
Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

Søren Graakjær Smed,
Adjunkt, Aalborg Universitet

Yderligere oplysninger:

For yderligere informationer, besøg Invios website invio-net.dk, følg med på twitter @invio_net eller kontakt Netværksleder Jens F. Jensen, Aalborg Universitet, +45 99 40 90 28, info@invio-net.dk eller Netværkskoordinator Søren Smed, Aalborg Universitet, +45 2184 7952, info@invio-net.dk