Invios håndtering af persondata (GDPR)

Den 25. maj 2018 indførtes der nye persondataregler, og vi vil i den forbindelse informere dig om, hvad Invio bruger dine persondata til.

Invio – Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi – har til formål at skabe og drive et nationalt netværk, hvor aktører, forskere, virksomheder, offentlige institutioner mm., inden for oplevelseserhvervene og relevante tilgrænsende brancher kan mødes, dele viden og etablere samarbejder på tværs af institutioner, sektorer, brancher og geografi.
 
For at kunne opfylde det formål opsamler og behandler Invio i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev,  indmeldelse i Invio-netværket og deltagelse ved forskellige arrangementer nogle grundlæggende persondata såsom navn, titel, arbejdssted, telefonnummer, by, e-mailadresse, CVR-nr. og emnepræferencer. Invio har eksempelvis brug for disse persondata for at indkalde til arrangementer, målrette information herom, indkalde til møder om innovationsaktiviteter samt at udsende information om de faglige arrangementer og andre relevante aktiviteter i Invio, blandt andet gennem nyhedsbrevet.

Invios håndtering af persondata

  • Invio bruger dine persondata til at udsende nyhedsbreve. Vi har dine persondata for at kunne give dig en målrettet og relevant information via vores nyhedsbreve.
  • Invio passer godt på dine persondata. Dine persondata opbevares udelukkende i det system, vi udsender nyhedsbrevene fra. Vi giver ikke din e-mailadresse eller andre persondata videre til tredjepart, udover de nedenfor nævnte. Dog opbevarer vi oplysninger om Invios medlemmer og nyhedsbrevmodtagere i vores medlemsdatabase, der er opbygget i systemet Podio, som er et produkt, der udbydes af Citrix. For Citrix Privacy Policy henvises til https://www.citrix.com/about/legal/privacy/
  • Invio sletter omgående og endeligt dine persondata, hvis du henvender dig og ikke fremover ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Du kan altid bede om at få dine persondata fjernet fra Invios systemer ved at skrive en mail til info@invio-net.dk. Herefter vil dine persondata straks og permanent bliver fjernet fra Invios systemer. Du kan altid få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer om dig ved at skrive til info@invio-net.dk
  • For alle rettigheder henvises i øvrigt til AAUs generelle databeskyttelsespolitik, idet Invio administrativt og juridisk er en del af Aalborg Universitet. 

 

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.