Indlæg

Verdens største Living Lab for nyheder, læring og oplevelser på tablet computere

25. mar 2011

iPad-projektet er et samarbejde imellem mediehuset NORDJYSKE Medier, InVio – Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi, Aalborg Universitet, 3 og Apple Danmark. Det er organiseret under Invios innovationsprojekter om Mobile oplevelser og IT-støttede oplevelser. Formålet med projektet er at udvikle og teste nyt indhold til iPad-platformen og løbende indhøste viden og erfaringer om brugen heraf.

iPad-projektet tager sit udgangspunkt i NORDJYSKEs ønsker om at bryde igennem til nye målgrupper af læsere og mediebrugere. Den traditionelle papiravis er under pres og oplaget har været støt faldende i mange år i takt med, at læsergruppen bliver stadig ældre og den generelle vilje til at betale for journalistisk indhold bliver mindre. Derfor har NORDJYSKE set iPad-platformen som en mulighed for at bryde igennem til en yngre målgruppe, som muligvis vil foretrække at få deres indhold serveret på en attraktiv digital platform som en iPad.

Da iPad- og tablet-teknologien er et helt nyt medie, er det imidlertid ikke megen viden om, hvordan den bliver brugt, hvem der bruger den og hvordan. Disse brugsmønstre er naturligvis en vigtig forudsætning for, hvordan man bedst designer nyt indhold og tjenester til platformen. For at skaffe mere viden om brugen af det nye medie har NORDJYSKE teamet op med bl.a. Aalborg Universitet og Invio. Herudover er teleselskabet 3 tilknyttet som partner i projektet som teleleverandør, ligesom Aalborg Universitetsforlag deltager, da tablet-teknologien også kan få stor betydning for fremtidens læsevaner og publiceringssystemet. Endelig er Apple Danmark tilknyttet som associeret partner til projektet. Samarbejdet har flere forskellige formål af design-orienteret og videnskabelig karakter og er opdelt i en række delprojekter omkring selvstændige problemstillinger, men med iPad’en og dens muligheder som det fælles centrum.

Som den centrale satsning på platformen har NORDJYSKE udviklet en magasin-applikation, der udnytter de muligheder og features iPad’en giver, f.eks. i form af touch-navigation og multimedie-funktionalitet. Der er med andre ord ikke tale om en traditionel avis eller hjemmeside, der blot er overflyttet til en iPad, men om et magasinet, der fremstår som en blanding af tekst, flotte billeder, lydklip, videoklip, animationer og interaktive elementer understøttet med en navigation og interaktion, der baserer sig på iPad’ens funktioner og hardware. Magasinet, der har fået navnet NORDJYSKE inside, udkommer to gange om ugen med længere baggrundsartikler om lokalt og globalt aktualitetsstof samt features om personer, steder, sundhed, forbrug mm.

Selve iPad-projektet blev efter længere tids forberedelse skudt i gang med en event på NORDJYSKE Medier den 8. november 2010. Her blev projektet præsenteret via forskellige oplæg og der blev udleveret lidt over 100 iPads til studerende og ansatte på uddannelserne i Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet. Siden er der ved semesterstart februar 2011 blevet uddelt yderligere ca. 300 iPads. Alt i alt vil der i projektet blive uddelt ca. 400 iPads til studerende og ansatte på Aalborg Universitet.

Chefredaktør Lars Jespersen forklarer, hvorfor NORDJYSKE Medier har valgt at gå ind i et projekt af denne type på følgende måde:

”Vi giver de studerende iPads, fordi det er et helt nyt medie, og vi har brug for viden om, hvordan og hvornår iPads bliver brugt i hverdagen, og hvad de bliver brugt til. Vi ser frem til, at de studerende kommer med gode forslag og ideer til at gøre NORDJYSKE inside endnu bedre og samtidig skabes der et spændende innovationsmiljø mellem os og universitets ansatte og studerende," siger chefredaktør Lars Jespersen, NORDJYSKE Medier.

De knap 400 studerende og ansatte på AAU vil således få adgang til NORDJYSKE inside i projektperioden, der løber frem til foråret 2012, og være med til at give inspiration til udformningen af magasinet, samtidig med at der igennem konkrete innovationsworkshops, løbende spørgeskemaundersøgelser og andre mere eksperimentelle metoder oparbejdes viden om anvendelsen af iPad-mediet i mange forskellige sammenhænge. En viden, som NORDJYSKE Medier kan anvende i den fremtidige strategi i forhold til mobile medier som iPads. På den måde kommer projektet til at udgøre et kæmpe living lab med fokus på, hvordan iPad’en er med til at ændre medievaner indenfor en lang række forskellige domæner som nyhedstilegnelse, læring, arbejde, fritid og oplevelser. Projektleder Jens F. Jensen, fra netværket Invio og Aalborg Universitet udtaler:

”Det er mig bekendt den største brugertest, der på verdensplan er igangsat med iPads, og samarbejdet vil give os megen ny viden om, hvordan iPad’en bruges, og hvad den kan bruges til. I dag er der meget begrænset viden om iPad’ens potentiale, og det glæder vi os til at få mere viden om med dette projekt”.

PhD-studerende Sune Klok Gudiksen vil stå for at opsamle og videreformidle viden og derefter afrapportere til bl.a. NORDJYSKE Medier. Ph.d.-stipendiet er samfinansieret mellem Nordjyske, Invio og Aalborg Universitet. Se nærmere omtale af ph.d.-projektet og øvrige delprojekter i iPad-projektet i de andre artikler i dette nyhedsbrev.

Find NORDJYSKE inside til iPad i Apple’s AppStore.