Indlæg

iPad-projektet: et forsknings- og udviklingsprojekt

25. mar 2011
 

Brugen af tablet-computere er i sin vorden. Det nye medie vil givet åbne en lang række nye muligheder for produktion, distribution og konsumption af medieindhold. Men endnu er den eksisterende viden om, hvad der er muligt, hvilke potentialer den nye medieplatform rummer, og hvordan brugerne faktisk vil tage mediet i anvendelse meget begrænset.

Ideen i innovations- og forskningsprojektet om iPads under Invio er at skabe ny viden om tablets som ny medieform, om brugeradfærd og brugsmønstre i forbindelse med det nye medie, og om de potentialer, som mediet åbner for i forhold til innovation af medieindhold, distributionsformer, medieforbrug, interaktionsformer, forretningsmodeller osv.

Projektet er baseret på og struktureret omkring et storskalaforsøg af living lab-typen, hvor ca. 400 studerende fra Aalborg Universitet, Humanistisk Informatik, udstyres med tablets/iPads over en periode, der foreløbig strækker sig fra november 2010 til marts 2012. Ambitionen er at skabe et ’arbejdende laboratorium’, et living lab, baseret på ’early adopters’ og ’lead users’, der innoverer, udvikler, afprøver og dokumenterer tablets som mediekanal og kommunikationsværktøj. Bruger-innovationer såvel som resultaterne fra brugerundersøgelserne indgår løbende som input i den videre iterative designproces. Det er denne fortløbende og iterative design- og test-proces, der udgør grundlaget for living lab-konceptet og iPad-projektet som såvel forsknings- og udviklingsprojekt.

Overordnede formål


Formålene med projektet er:

for det første at skabe nye medieformer – herunder indhold, applikationer og forretningsmodeller – for tablets/iPads.for det andet at generere ny viden om brugen af nye mobile medieformer, specielt mobil brugeradfærd og mobile oplevelser.

Redskaberne til at indfri disse mål er en lang række forskellige metoder og eksperimenter, der anvendes og gennemføres i projektperioden. Dette vil fx være systematisk følgeforskning i forbindelse med de mange studerende i et living lab-baseret forsøg ved anvendelse af online blogs, selvregistrering, diaries, virtuelle cultural probes og lignende eksperimentelle metodiske designs samt mere traditionelle metoder som registrering af trafik, kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, etnografiske metoder etc. Herudover planlægges strukturerede usability-test i laboratorier og endelig fokuserede test af oplevelsesdesign/experience design af de frembragte iPad-løsninger.

Fokusområder

Projektet vil først og fremmest koncentrere sig om brugen af tablets indenfor områderne nyheder, oplevelser/underholdning og læring. Inden for nyhedsområdet åbner tablets op for nye nyhedsformater, nye måder at distribuere nyheder på såvel som nye forretningsmodeller i form af betaling for digitalt indhold. Her vil fokus for forskningen være NORDJYSKEs nye nyhedsapplikation til iPad, NORDJYSKE inside. Af forskningsspørgsmål, der forventes besvaret inden for dette domæne kan nævnes:

Hvordan kan man producere, distribuere og modtage nyheder og anden information på tablets/iPadsHvilke nye indholdsformer og -formater inden for nyheder egner iPad’en sig til?Kan der tænkes nye forretningsmodeller for nyheder på tablets/iPad-platformen?Kan der tænkes interaktive nyhedsformater (f.eks. sportsjournalistik)?Hvordan bruges iPad’en som nyhedsmedie af avancerede brugere, de studerende?

Inden for oplevelses-/underholdningsområdet åbner tablets op for nye interaktionsformer, nye interfaces, nye sociale medieformer og helt nye oplevelsestyper og underholdningsformater. Af forskningsspørgsmål, der forventes besvaret inden for dette område, kan nævnes:

Hvilke nye underholdnings- og oplevelsesformer egner iPad’en sig til?Kan der skabes nye forretningsmodeller for oplevelses- og underholdningsindhold på iPads?Hvordan bruges iPad’en som oplevelses- og underholdningsmedie af avancerede brugere?Hvilke interaktionsformer egner sig specielt ift. oplevelses- og underholdningsområdet?

Inden for læringsområdet åbner iPads op for designet af helt nye dynamiske og virtuelle læringsrum, hvor den lærende arbejder med faglige problemstillinger i mere eller mindre nært samspil med undervisere og i mere eller mindre nært samspil med andre studerende. Af forskningsspørgsmål, der forventes besvaret inden for dette domæne, kan nævnes:

Hvordan bruges iPad’en som læringsmedie af studerende og lærere – i projektarbejde og i kursusundervisning?Påvirker brugen af iPads undervisningens form og indhold?Hvilke typer af apps og tjenester finder i praksis anvendelse i læringsøjemed. Dette spørgsmål besvares via en kortlægning af brugsmønstre og -præferencerKan der skabes nye pædagogiske læringsformer, der udnytter det nye medies særlige muligheder og specifikke træk?Hvilke interaktionsformer egner sig ift. læringsområdet?

Udover disse områder er det planen at se på en række andre specifikke fokusstudier i projektperioden, som eksempelvis animation i brugergrænsefladen, iPads som lærings- og kommunikationsredskab i musikundervisning, forretningsmodeller for apps og mere generelt betaling for digitalt indhold samt implementeringen af iPads i organisationer.

Perspektiverne

Når der uddeles en ny hypet medieplatform til 400 engagerende og kompetente mediebrugere; når der udvikles et nyt magasin specifikt til tablet-platformen; når nogen af landets vigtigste aktører inden for området går sammen i et projektpartnerskab (NORDJYSKE Medier, teleselskabet 3, Apple Danmark, Aalborg Universitet og Invio); og når der tilknyttes en række dedikerede forskere til og ansættes en ph.d.-studerende på projektet, så er der lagt et godt fundament for produktionen af ny viden om brugen og udviklingen af den nye medieplatform: tablets. 

iPad-projektet udgør således en meget omfangsrig og en meget dynamisk test-bed – hvad der allerede er blevet kaldt ’Verdens største Living Lab’ for tablets – der forventes at producere omfattende ny viden om anvendelsen af de nye mobile tablets inden specifikke områder og dermed også ny indsigt i, hvad der kan og skal designes til denne type af medier.