Indlæg

Ipad brugsmønstre & Nordjyske Inside magasinet

25. mar 2011

Som Ph.d. stipendiat og projektkoordinator på iPad-projektet, er jeg dels tilknyttet Institut for kommunikation ved Aalborg Universitet og dels InVio innovationsprojekterne Mobile oplevelser og IT-støttede oplevelser. Derudover glæder jeg mig til at samarbejde intensivt med Nordjyske i projektet. Jeg er tilknyttet Ipad-projektet som primær forskningskraft, men der vil være andre forskere ved Institut for kommunikation, der kommer til at undersøge Ipad brug og muligheder i forskellige sammenhænge. Det planlagte Ph.D. projekt indeholder flere undersøgelsesområder og lag, som udspringer af en passion for designprocesser, designmetoder og generelt forskning i designudvikling.

Overordnede forskningsbidrag

Projektet vil bidrage med ny viden om oplevelsescentreret interaktions- og servicedesign med fokus på forskelle og ligheder, designprocesser og designfaserne in the fuzzy front end, såsom: (1)research/modellering, (2)idégenerering/idéudvikling og (3)koncept/prototyper. Her vil jeg undersøge de tre faser udfra forskellige videnskabelige metoder, der kort beskrevet er relateret til bl.a. etnografi, surveys (kvantitativt), forskellige interviewformer (kvalitativt), heuristikken og aktionsforskning. Desuden vil jeg som sideløbende proces se på, hvordan forretningsmodeludvikling kan indgå som en integreret del i designprocessen, da koncepter og forretningsmodeller unægteligt hænger sammen. Jeg anser oplevelsescentreret design for at være et paraply-begreb af forskellige tilgange og metoder, som med fordel kan integreres i allerede etablerede designdiscipliner som interaktions- og servicedesign. Med den antagelse in mente opstilles forskellige undersøgelsesspørgsmål i takt med at projektet skrider frem. Konkret vil jeg bruge fire udviklingsprojekter som cases. To indenfor servicedesign og to indenfor interaktionsdesign. Et langsigtet og et kortsigtet. Her kommer Ipad’en og Nordjyske Inside ind i billedet, da det vil være det langsigtede projekt indenfor interaktionsdesign.

Jeg vil lidt senere på foråret kommer med et indlæg på Invio-Net med overvejelser omkring forskelle og ligheder på oplevelsescentreret design, interaktions- og servicedesign, samt de definitioner jeg arbejder udfra.

Ipad brugsmønstre

Der har indtil videre været to uddelingsomgange af Ipads til studerende på Humanistisk Informatik. I den første runde fik 8.semester Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale Medier en Ipad, og forpligtigede sig samtidig til udfylde et par surveys undervejs og fører en dagbog. I forbindelse med uddeling af Ipads blev de studerendes forventninger afdækket, og via senere surveys og dagbogen vil jeg se nærmere på, hvordan brugen af ipad ændrer sig over tid, når man bliver mere fortrolig med mediet. I anden uddelingsrunde har 2.semester studerende på Humanistisk informatik fået en Ipad til rådighed for dermed yderligere at afdække brugsmønstre, og her vil der blive fulgt op med interviews og observationer i forskellige former. Resultaterne af den generelle undersøgelse bruges bl.a. som kickstarter for processen omkring udvikling af Nordjyske Inside.

Nordjysk Inside

Et magasin kun på Ipad’en der indtil videre udkommer mandag og fredag. Nordjyske har arbejdet intensivt på at udvikle et magasin der udnytter Ipad-platformens muligheder, og de må siges at være langt fremme på dette område. Samtidig forsøger de at ramme nogle nye mål- eller interessegrupper  via Ipad-mediet, herunder bl.a. studerende. De 8.semester studerende, der har fået uddelt Ipads,  kan man betegne som lead-users, og der afholdes sidst i marts og i starten af april workshops, hvor de studerende er primære aktører i forsøget på at udvikle Nordjyske Inside magasinet yderligere og desuden se på forskellige forretningsmodeller. Ellers fungerer denne udviklingsproces som iterative forløb, hvor der hele tiden søges forbedringer via workshops og brugerinddragelse.

Jeg vil løbende skrive mere om projektet, og man er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om det.