Turisme

Oplevelser på turisme, attraktioner og historiske punkter i yderområder i Danmark

Med oplevelsesøkonomiske metoder vil innovationsprojekterne bidrage til udviklingen af turismens dilemma: Den meget store alsidighed i oplevelsesuniverset, og den forholdsvis ringe innovation inden for turismeområdet. Dette kommer til at ske i samarbejde med samtlige danske turismeaktører, både offentlige og private.

Turismen er det fjerde største erhverv i Danmark, og regering og Folketing har det som et højt prioriteret fokusområde. Besparelser, men ikke mindst udvikling skal anskues, forandres og skabes i samme proces inden for turismens mange facetter. Det skal ske i samarbejde mellem projektets deltagere som via forskningsbaseret viden kan påvirke hele det danske oplevelses- og turismeunivers.

Din virksomhed kan være med

Projekterne er åbne for deltagere fra turismeorganisationer, videninstitutioner, servicevirksomheder, teknologiudviklende virksomheder, samt kreative aktører (fx kunstnere, arkitekter, designere, mv.). Desuden vil videnpartnere fra universiteter deltage.

Som virksomhed får du

Oplevelsesøkonomiske tilgange kan påvirke hele oplevelsesuniverset i Danmark i positiv retning, og give konkrete eksempler på udvikling i retninger, der ikke tidligere har været tænkt i. Som partner i projekterne får du mulighed for:

  • Deltagelse i konkrete innovationsforløb
  • Adgang til universiteternes og vidensinstitutionernes forskning enten i form af følgeforskning i dit eget projekt eller i form af viden fra andre projekter
  • Sparring og udvikling på forretningsmodeller inden for området
Andre fokusområder