Sundhed & livsstil

Innovation, nye forretningsmodeller og samarbejder i gastro-erhvervene

Oplevelsesøkonomien giver gastro-erhvervene nye muligheder for forretningsudvikling gennem kreativitet, innovation og nye samarbejder. Der findes for eksempel spændende udviklingspotentialer i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og lokal mad, i forbindelse med udvikling af nye samarbejder mellem sektorer relateret til gastro-erhvervene (blandt andet mellem råvare-producenter og turist-virksomheder) og indenfor convenience food. Disse og andre områder besidder potentialer, der kan øge væksten og konkurrenceevnen i gastro-erhvervene. Dette kan lykkes via samspil og videndeling mellem virksomheder og videninstitutioner om oplevelsesbaseret innovation i gastro-erhvervenes forskellige værdikæder.

Din virksomhed kan være med

Innovationsnetværket er åbent for virksomheder med relation til gastro-erhvervenes værdikæder. Dette inkluderer traditionelle produktionsvirksomheder (fra både landbrug og fiskeri og såvel store produktionsvirksomheder som små niche-producenter), virksomheder fra detailleddet (små specialbutikker såvel som store kæder), restauranter, m.m. Det inkluderer ligeledes andre virksomheder, der er involveret i skabelsen, distributionen og salget af elementer, der indgår i oplevelser hvori gastronomi udgør en vigtig del af oplevelsen.

Som virksomhed får du

Der ligger et stort potentiale i at vende den klassiske jord-til-bord-værdikæde om, og skabe en ny bord-til-jord-værdikæde. Denne værdikæde tager udgangspunkt i produkter, services og oplevelser, der efterspørges af kunderne, forbrugerne og andre led i værdikæden. For gastro-erhvervene vil det i høj grad dreje sig om en udvikling mod at udnytte de mangefacetterede oplevelsespotentialer, der ligger i gastronomien og i den relaterede produktion, salg og service. Invio støtter denne udvikling i virksomhederne gennem samarbejder, der blandt andet fokuserer på nytænkning af værdikæder og etableringen af nye værdikæder på tværs af sektorer. Kort fortalt; strategisk brug af oplevelser i forretningsudviklingen. Som partner i projektet for du mulighed for:

Kontakt
Andre innovationstemaer