Oplevelsesteknologier

Oplevelsesteknologier

Digitale og mobile teknologier indgår i dag naturligt i mange typer af oplevelser, hvad enten det er indenfor Events, Attraktioner, Turisme eller Gastro-erhverv. Disse typer af teknologier kalder vi i Invio for oplevelsesteknologier, og kendetegnet for oplevelsesteknologier er, at der er grobund for at skabe synergi på tværs af de eksisterende fire temaer. Oplevelsesteknologier udviklet til og implementeret i oplevelser skabt til fx events har således potentiale for også at kunne modificeres og implementeres i innovationsprojekter under de resterende tre temaer og vice versa.

Din virksomhed kan være med

Dermed adskiller temaet Oplevelsesteknologier sig fra de fire andre temaer, da temaet i princippet udspiller sig inden for rammerne af de øvrige fire temaer Det betyder også, at virksomheder som udgangspunkt ikke kan deltage i innovationsprojekter omhandlende oplevelsesteknologier generelt set, men derimod kan virksomheder deltage i innovationsprojekter inden for de fire andre temaer, hvorunder oplevelsesteknologier udgør et integreret fokusområde. Hvis I derfor har projektideer eller spørgsmål, som særligt betoner anvendelsen af oplevelsesteknologier inden for et af de øvrige Invio temaområder, kan I kontakte kontaktpersonerne for Oplevelsesteknologier i Invio. Se nedenfor.

Som virksomhed får du

Oplevelsesteknologier bliver i stigende grad integreret i skabelsen af oplevelser inden for Events, Attraktioner, Turisme og Gastro-erhverv og påvirker således en bred vifte af oplevelser i Danmark. Som partner i innovationsprojekter under de fire ovenstående temaer, hvor oplevelsesteknologier indgår i, får du mulighed for:

  • Deltagelse i konkrete innovationsforløb
  • Adgang til universiteternes og vidensinstitutionernes forskning enten i form af følgeforskning i dit eget projekt eller i form af viden fra andre projekter
  • Sparring og udvikling på forretningsmodeller inden for området