Attraktioner

Vær med til at skabe nye oplevelsesrum og innovative attraktioner

Gennem kreativitet, innovation, digitale platforme og nye samarbejder er der mulighed for at styrke de danske attraktioner og skabe helt nye oplevelser og potentialer hos attraktionerne. Det kan være med til at tiltrække flere besøgende, skabe flere arbejdspladser og en bedre økonomi for attraktionerne. Som samarbejdspartner i et innovationsprojektet kan du være med til at udvikle din attraktion.

Din virksomhed eller attraktion kan være med

Innovationsprojektet er åbent for virksomheder og andre aktører (fx turistattraktioner, handelsforeninger og kreative virksomheder), som ser et forretningsmæssigt eller formidlingsmæssigt potentiale i at arbejde med og udvikle oplevelsesværdien i en attraktion. Desuden vil videnpartnere fra universiteter deltage. I konkrete innovationsforløb udvikles nye koncepter for og kvalificering af oplevelser på attraktioner.

Som virksomhed får du

Projektet giver mulighed for at virksomheder, attraktioner, videninstitutioner og borgere samarbejder om målrettede udviklingsprojekter, der skaber mere helstøbte attraktioner. Projektet skal styrke den oplevelse, du tilbyder. Det kan eksempelvis være i samspil med kulturliv, gastronomi, høj- og lavteknologiske oplevelser, medier, design eller andet, der kan styrke gæsters og brugeres oplevelse på din attraktion. Som partner i projektet for du mulighed for:

  • Deltagelse i konkrete innovationsforløb
  • Adgang til universiteternes og vidensinstitutionernes forskning enten i form af følgeforskning i dit eget projekt eller i form af viden fra andre projekter
  • Sparring og udvikling på forretningsmodeller inden for området
Andre fokusområder