Projektleder

Jørgen Ole Bærenholdt

Professor, Roskilde Universitet. Projektleder for Invios attraktionstema.

Jørgen Ole Bærenholdt er professor i Samfundsgeografi ved RUC. Mange års forskning i det nordatlantiske område og tilknytning til Universitetet i Tromsø blev sammenfattet i hans doktordisputats Coping with Distances (Berghahn 2007). Har forsket i turistoplevelser i praksis siden 2000 inkl. monografien Performing Tourist Places (sammen med Haldrup, Larsen og Urry, Ashgate 2004). Interesserer sig nu særligt for turisme i forbindelse med designede steder, social mobilisering, landdistrikter og den cirkulære økonomi. Projektleder for INVIOs attraktionsspor.