Indlæg

Perspektiver på digital innovation - BizMedia’19

Årets BizMedia Design konferencen stod i den digitale innovations tegn. Det var femte år i træk, at Invio, i samarbejde med Institut for Kommunikation & Psykologi (Aalborg Universitet) og IT-Vest, afholdt konferencen, der har til formål at samle erhvervsliv og studerende om et aktuelt emne.

27. jun 2019 Af Anders Lisborg

Dagen bød på ikke mindre end otte oplægsholdere, der alle delte deres spændende indsigter i digital innovation og ikke mindst, hvordan man kan arbejde med det.

Innovationschef hos Spar Nord, Kim Østergaard, gav et spændende oplæg om, hvordan banken arbejder med digital innovation. Spar Nord forsøger hele tiden at følge med den digitale udvikling, men forholder sig stadig kritisk, da de ikke skal hoppe med på enhver tendens. Derfor har de en proces, hvor de fx screener teknologier ift. potentiel omsætning og effektivitet. Herefter vurderer de, hvorvidt teknologien vil skabe værdi i Spar Nords kontekst.

Et fænomen som især er dukket op på mange digitale medier i de sidste år er ’influencer marketing’. Til at give et dybdegående billede af dette, kunne co-founder og CCO Rasmus Arendt Nielsen fra BrandHeroes fortælle om deres rejse. BrandHeroes arbejder med micro influencer marketing, hvilket vil sige, at de hyrer influencere, fra fx Instagram, til at markedsføre butiksåbninger, produkter osv.

To grupper studerende fra uddannelserne i Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign præsenterede deres semesterprojekter for deltagerne til konferencen. Den første gruppe præsenterede et browserbaseret spil, der skal lære unge om digital dannelse. Den anden gruppe præsenterede et koncept til, hvordan man kan skabe mere bæredygtighed på Google Drev.

Digital Hub Denmark er et initiativ, der er stiftet af staten, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark. Til at præsentere deres opgaver havde vi besøg af Digital Hub Denmark Professor Claus Rosenstand. Han fortalte om, hvordan initiativet er sat i verdenen for at bidrage til at Danmark er blandt de førende vækstmiljøer i Europa inden AI, Big Data og IoT.

Natasha Friis Saxberg, der er ekspert i digital vækst, venture og innovation, gav et overblik over den digitale udvikling og hvilke forholdsregler, man bliver nødt til at tage sig. Den digitale udvikling sker hurtigt og det kræver nye kompetencer og en ny kultur hos mange virksomheder, hvis man skal kunne følge med. Eksempelvis forventes der nye standarder inden for kundeoplevelser, hvilket virksomheder bliver nødt til at forholde sig til. Man kan derfor internt i virksomheden spørge: Hvem i jeres virksomhed har emerging tech komptencer og ansvar for ny vækst? Hvem i jeres virksomhed udforsker nye digitale forretningsmuligheder? Hvem i jeres virksomhed er besat af hvad jeres kunder har brug for?

Til at give en vinkel på hvordan man aktivtit kan arbejde med digital innovation, præsenterede Michael McKay sin tilgang til sit arbejde som Head of Design Thinking & UX hos Ørsted. Hans udlæg af design tænkning lægger i krydsfeltet af forretning, teknologi og design. Det handler i høj grad om at forstå kunderne og udarbejde prototyper, som kan testes hos dem. Hans rolle hos Ørsted er inkorporere design tænkning i virksomheden, da det kan medføre bedre produkter til deres kunder.  

Jonathan Komang-Sønderbek er forretningsudvikler hos virksomheden Khora, der arbejder med virtual reality (VR) og augmented reality (AR). Han fortalte om Khoras bud på fremtidens internet, hvor internettet bliver rumligt - modsat det vi kender nu. Internettet har gennemgået en udvikling fra at være domineret af tekst til billeder og på nuværende tidspunkt videoer. Khoras bud på fremtidens internet omhandler at VR og AR kommer til at spille en afgørende rolle. Eksempelvis hvis man skal lære om den Kinesiske Mur, kan man rejse derned og opleve den med sine VR eller AR briller, i stedet for at læse om den. De kalder den kommende udvikling ’blurred reality’.

Stifter og CEO af GoodiePack, Lisa Dalsgaard, fortalte om, hvordan kommunikation til kunder er gået fra at vægte ’personalisering’ til ’hyper personalisering’. Den første tog afsæt i beskrivende data om modtageren – fx alder, køn, beskæftigelse m.m. Mens ’hyper personalisering’ fokuserer på adfærdsmæssig data hos modtageren, hvilket fx sker via AI’s. Dette gør, at man kan levere indhold, der er endnu mere relevant end tidligere. Denne tankegang gør GoodiePack brug af i deres software, som gør det lettere at kommunikere, markedsføre og sælge mere til sine fysiske gæster.    

Dagens sidste oplæg gav administrerende direktør for den danske afdeling af Veovo, Peter Knudsen. Veovo arbejder med tracking af gæster i eksempelvis lufthavne og forlystelsesparker. Gennem Veovos løsning kan man forudsige, hvor lang tid en kunde bruger i de forskellige dele af en lufthavn, hvilket man derfor kan optimere, så virksomheden tjener mere på den enkelte kunde.

Alt i alt var BizMedia Design 2019 en stor succes, hvor der blev præsenteret mange spændende perspektiver på digital innovation og hvor der blev netværket på højtryk i de forskellige pauser. Som nævnt var det femte gang, at konferencen blev afholdt og vi satser på et være tilbage igen næste år for sjette gang. Forslag til temaer og oplægsholdere for næste års konference modtages gerne af Invios sekretariat. Slides fra de fleste af dagens oplæg kan hentes her: https://invio-net.dk/da/event/bizmedia-design19-digital-innovation