Indlæg

Perioden 2019 - 2020 i Invio

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte imødekom i efteråret 2018 Invios ansøgning om at fortsætte netværkets aktiviteter i 2019-2020. Forlængelsen af Invio byder på en række mindre ændringer i netværkets overordnede fokusområder.

27. jun 2019 Af Anders Lisborg

Først og fremmest har Invio lavet en mindre justering af navnet fra ’Invio – Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi’ til ’Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv’. Skiftet i navnet skyldes, at Invio har ønsket at præcisere sit sigte til primært at rette sig mod rollen som klyngeorganisation og innovationsnetværk for oplevelseserhvervene. Invios nye fokusområder tager afsæt i de gamle, hvor netværkets fokusområder var attraktioner, turisme, events, gastro-erhverv og oplevelsesteknologier. I den nye periode beholder vi fokus på attraktioner, turisme og events – sidstnævnte har dog skiftet navn til ’Events & Festivaler’. Derudover har vi tilføjet endnu et fokusområde, ’Sport & Fritid’.

Sport & Fritid har vist sig som en branche inden for oplevelseserhvervene, hvor der er særligt store potentialer for innovation og vækst. Når Invio sætter fokus på dette område rettes optikken ikke i så høj grad imod de professionelle sportsvirksomheder i sig selv, som fx fodbold- eller håndboldklubber. I stedet vil Invio via en række samarbejdsprojekter fokusere på, hvordan nye medier og ny teknologi kan skabe interaktivitet og dialog mellem sports- og fritidsproduktet og dets publikum og deltagere. På denne måde skabes nye oplevelser, der kan give eksisterende sports- og fritidsarrangementer ny relevans og ny værdi.

Ligesom at oplevelsesteknologier var et tværgående innovationstema, der kunne supplere de øvrige fokusområder, har vi også tilføjet nogle nye temaer (se nedenstående model).

Som modellen viser, beholder vi som nævnt oplevelsesteknologier som et tværgående innovationstema, hvorunder er digitalisering også et emne. De to nye innovationstemaer er ’Klimaforandring’ og ’Bedre Sundhed’.

Under temaet ’Klimaforandringer’ er det Invios ambition at bl.a. have fokus på: Klima-turisme, grøn bæredygtig turisme, bæredygtige fødevare og madoplevelser, byer/fysisk infrastruktur og oplevelser, kombinationen af klimatilpasning af byer med nye oplevelser og attraktioner for byens borgere og turister, vandressourcer og rekreative oplevelses-baserede områder.

Tanken er, at ’Bedre Sundhed’ vil fokusere på: Forbindelsen mellem oplevelser og bedre sundhed (fx ’kultur på recept’), fysisk og mental sundhed gennem fælles oplevelser, effektiv forebyggelse og sund livsstil via sundhedsoplevelser, ’Quantified Self – self-knowledge through self-tracking’ (sportsteknologier og selvmonitorering og -tracking).

Derved vil Invio stadig have fokus på gastro-erhverv, men bliver et emne, som vil komme til udtryk gennem de tværgående innovationstemaer ’Klimaforandringer’ og ’Bedre Sundhed’.

Foruden den ændringerne i netværkets overordnede fokusområder har Invio fået et ansigtsløft af netværkets visuelle profil, hvilket er søsat med en ny hjemmeside. Det er vigtigt for Invio, at den visuelle profil afspejler vores fokus – oplevelser – hvorfor vi har fået lavet en ny visuel identitet til netværket. Dette kan ligeledes ses i det nye design af nærværende nyhedsbrev.

Vi glæder os til en periode, der byder på spændende arrangementer, samarbejdsprojekter og ikke mindst oplevelser. God sommer.