Video

Oplevelsesøkonomien har udviklet Hundested Havn til succes

Hundested Havn har oplevet en eksplosiv vækst i de seneste 6-7 år. Invio har været involveret i denne proces

01. mar 2018

Da Invio i 2010 blev kontaktet og spurgt om at se på udviklingsmuligheder i Hundested Havn, blev en lang og effektiv proces sat i gang. Udfordringen var en tydelig nedgang af gæster på Hundested Havn, et svindende fiskerierhverv og nedlægning af færgeruten Hundested-Grenå. Men tydelige og positive ting, som Invio fandt allerede ved første møde, var de lokale ildsjæle med havnefoged Søren Brink i spidsen. Udover at varetage det professionelle erhvervshavneliv, havde Søren Brink og en række mindre aktører på havnen ikke opgivet tanker om at gøre hele området langt mere attraktivt. Flere idéer var blevet drøftet, men der manglede input og inspiration udefra.

Gennem en række interviews med medlemmerne af erhvervsklubben F5 i Halsnæs Kommune og de kreative kræfter på og omkring Hundested Havn, startede en proces der tog flere måneder. Her var der workshops, eksempler fra andre yderområder i Danmark, erfaringer fra innovationsnetværket, input fra fagfolk, og stadig flere idéer fra Hundested om aktiviteter som de brændte for. Det blev en lang og følsom proces med mange meninger, tal på bordet, udviklingsplaner, politiske drøftelser og ikke mindst en stadig større samhørighed blandt Hundested Havns kreative kræfter. Mantraet var, at før man kunne invitere nye aktører ”om bord” for at udvikle, skulle de oprindelige kræfter være de ledende kreative med de forskelligheder der nu måtte være – sammenholdet skulle fungere – og de skeptiske skulle så nok komme når de så udviklingen. Det blev til mange møder i grupper om fælles mål og midler og ikke mindst handlingsplaner der skulle koordineres politisk og praktisk. I bund og grund en ren oplevelsesøkonomisk opgave som Invio i de kommende år var med til at facilitere.

Resultatet af de mange ildsjæles arbejde og tro på fremtiden, kombineret med offentlig opbakning og Hundested Havns utrættelige tro på den positive forandring, har vist fantastiske resultater der kan overføres til mange yderområder i dag. I dag er Hundested Havn kendetegnet ved et levende kulturliv med arbejdende værksteder og spændende gallerier, og væksten i antal besøgende vokser fortsat. Således havde glaspusterne hos Backhaus & Brown yderst på kajen i 2017 besøg af over 80.000 gæster. Samtidigt havde Sandskulpturfestival over 75.000 betalende gæster, og mange af disse besøgende tilhører samme købestærke kundekreds, der besøger kunsthåndværkermarkedet Beddingen. Det totale antal af gæster til Hundested Havn og By menes i 2017 at være på omkring 250.000 gæster. Arbejdspladserne på og omkring havnen er fordoblet på små ti år og omsætningen omkring 900 millioner.

Borgmester Steen Hasselriis har i år udtalt:

”Hundested Havn kunne have lidt samme skæbne som mange andre fiskerihavne, hvor nedgangen i fiskeriet har ført til mindre liv i havnene. Men takket være stor fremsynethed hos Hundested Havn, har vi i dag en havn, som andre misunder os. Det kan vi være stolte af. Samtidig er det vigtigt for os at fastholde udviklingen, og derfor har både havnen og kommunen store planer for fremtiden.”

På en ny video, der kan ses ovenfor, fortæller havnefoged Søren Brink nærmere om den store udvikling der er foregået på Hundested Havn i de senere år.

Invio har i flere yderområder opgaver af lignende karakter, og alle er velkomne til at kontakte projektleder Georg Julin for nærmere information og muligheder for muligt samarbejde.