Indlæg

Nye oplevelser med klimatilpasning – Invios event på Folkemødet 2018

Igen i år var Invio arrangør af en event på Folkemødet på Bornholm. Denne gang var temaet ”Nye oplevelser med klimatilpasning”, og eventen blev arrangeret og afviklet i samarbejde med et andet innovationsnetværk: Vand i byer (Klimatilpasning).

20. sep 2018

Med eventen ønskede Invio og Vand i byer at sætte fokus på mulighederne for at kombinere to områder, der normalt ikke forbindes med hinanden: klimatilpasning og oplevelser. I de kommende år skal der etableres en lang række nye anlæg, som skal være med til at klimatilpasse de danske byer mod skybrud og stormflod. Ved at udforme disse anlæg, så de giver mulighed for oplevelser, sikrer man, at investeringerne får en ekstra oplevelsesmæssig merværdi til gavn for byens borgere og turister.

Eventen tog form af en paneldebat med deltagelse af: projektleder for Coast to Coast Climate, Dorthe Selmer; partner i byudviklingsvirksomheden Carlberg|Christensen Søren Møller Christensen; centerchef ved Teknologisk Institut og netværksleder for Vand i Byer Ulrik Hindsberger; og professor på Aalborg universitet og netværksleder for Invio Jens F. Jensen. Moderator af diskussionen var Georg Julin, også fra Invio.

I paneldebatten gav deltagerne en lang række eksempler på nogle af de anlæg, der allerede er etableret, hvor man har baseret sig på nye løsninger med klimatilpasning, som giver oplevelser, fx rekreative løsninger og anlæg til leg og læring.

Panelet nåede bl.a. frem til at for at realisere potentialet for merværdi i oplevelser i klimatilpasning af danske byer, er det nødvendigt, at mange forskellige aktører arbejder sammen – virksomheder, kommuner, vandselskaber, videninstitutioner m.m. – aktører, der almindeligvis ikke samarbejder; og at de arbejder sammen på helt nye måder. Derfor kan innovationsnetværk også komme til at spille en vigtig rolle i igangsætningen af disse bestræbelser, da innovationsnetværk netop understøtter match making mellem parter, der ikke hidtil har haft tradition for samarbejde, faciliterer tværfaglige samarbejder mellem mange forskellige aktører samt arbejder med innovative ikke-før-sete løsninger.