Indlæg

Ny rapport om oplevelsesøkonomiske centre

En arbejdsgruppe fra Erhvervsministeriet har netop udgivet en ny rapport om barrierer og muligheder for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark

05. jul 2018
Downloads

Rapporten peger overordnet på, at der ikke er de store barrierer for at udvikle centre i Danmark inden for oplevelsesøkonomi, da kommunerne har gode rammer for at arbejde med udviklingen af disse under planlovaftalen ”Et Danmark i bedre balance”.

Oplevelsesøkonomiske centre er geografisk afgrænsede områder med særlige stedbundne kvaliteter. Det kan for eksempel være historiske områder, attraktive by- eller landområder eller steder med en helt særlig oplevelsesprofil. Eksempelvis har Horsens Kommune transformeret det gamle statsfængsel til et oplevelsescenter, hvilket har været med til at skifte byens identitet fra en fængselsby til en oplevelsesby. Denne udvikling har været til stor gavn for borgere, det lokale erhvervsliv og for turismen i byen.

Flere kommuner bruger udviklingen af denne type centre som et strategisk værktøj til at fremme en positiv samfundsudvikling. Rapporten peger samtidig på vigtigheden i, at centrene er funderet på en god business case, da ikke alle steder har lige stort potentiale. Det oplevelsesøkonomiske center skal blandt andet differentiere sig fra de andre oplevelsestilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger: ”Danskerne forbruger oplevelser som aldrig før, og mange kommuner ser derfor et vækstpotentiale i at arbejde strategisk med at udvikle oplevelsesøkonomiske centre. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig meget gerne være med til at understøtte. Og den positive forskel, vi blandt andet kan gøre, er i forhold til at have et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne og de statslige myndigheder. Her skal vi i staten blive bedre til at være løsningsorienterede, når vi er i dialog med kommunerne eller arrangørerne af oplevelsesøkonomiske aktiviteter.”

I betragtning af den nye rapport og at oplevelsesindustrien omsatte for ca. 148 mia. kr. og beskæftigede ca. 100.000 fuldtidsansatte i 2015, er det vigtigt, at Danmark har et innovationsnetværk inden for oplevelseserhvervene. Formålet med Invio er netop at udnytte de potentialer, der er i oplevelsesøkonomien og oplevelseserhvervene med det henseende at skabe innovation.

Du kan downloade hele rapporten her på siden.