Indlæg

Kan turismen blive mere cirkulær?

Invio, Roskilde Universitet (RUC) og Copenhagen Visitor Service (CVS) har pudset krystalkuglen og fundet de hvide laboratoriekitler frem for at undersøge, hvordan turismeindustrien kan blive bedre i fremtiden. Med i fremtidslaboratoriet har vi inviteret centrale aktører og stemmer i turismen til at give deres bud på, hvordan turismen kan bidrage til en mere cirkulær økonomi. Det hele løb af stablen den 16. maj 2019.

24. maj 2019 Af Anders Lisborg
Downloads

Fremtidslaboratoriet er en forlængelse af forskningsstudiet 'Tourism in the Circular Economy’ ledet af Jørgen Ole Bærenholdt, professor i Samfundsgeografi og Flemming Sørensen, professor (MSO) i Virksomhedsstudier, begge fra RUC. Studiet har identificeret mulige fremtidige ændringer i turisternes forbrugsmønstre. Ændringer, der kan fremme en turisme forankret i en cirkulær økonomisk tankegang. Studiet har ligeledes identificeret en række muligheder og barrierer for en sådan udvikling. Undersøgelsens resultater gav i fremtidslaboratoriet inspiration til, at deltagerne sammen udvikler visioner for, hvordan fremtidens turisme kan formes og forandres.

I fire fremtidslaboratorier arbejdede deltagerne med at udvikle visioner for, hvordan turismen kan bidrage til den cirkulære økonomi. Udstyret med post-its i alle farver gav deltagerne sig i kast med at beskrive scenarier for ”bedre” turisme. Det vil sige en miljømæssigt bæredygtig turisme, der bruger færre ressourcer, genbruger ressourcer, og skaber færre affaldsstoffer, for eksempel CO2. Det gav selvfølgelig sved på panden, men deltagerne udviklede og fremlagde fire visioner for, hvordan praksisser i turismen kan gøres mere cirkulær-økonomisk.

Til at holde os på sporet havde vi engageret Mikkel Sander, Bæredygtighedsnørd og -rådgiver inden for turisme, begivenheder og mad, One Small Step (tidl. Sustainability Manager, Wonderful Copenhagen) som ordstyrer. Og til at inspirere deltagerene fortalte Michael Ryan Andersen, Chef for internationalisering og turisme i Kultur -og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune om deres indsats for at oplyse turisterne om flere alternative oplevelser i København og omegn. Derudover kom Karin Topsøe og Jesper Manniche fra Center for Regional- og Turismeforskning på besøg og fortalte om deres forskning i overgangen til cirkulær-økonomisk turisme.

Abstractet til forskningsstudiet 'Tourism in the Circular Economy’ er vedhæftet.