Indlæg

Julehilsen fra Invio

Året går på hæld, og 2018 venter lige om hjørnet. Derfor vil vi benytte anledningen til kort at se tilbage på året der gik.

20. dec 2017

I 2017 har Invio arbejdet videre med den overordnede mission: at skabe innovation og nye ideer samt at medvirke til vækst og udvikling i de danske oplevelseserhverv. Det gør vi ved at tilbyde formidling af ny viden, skabe nye netværk, matche nye partnere og ikke mindst igangsætte og gennemføre nye innovationsprojekter. Det har været et spændende år med mange gode resultater, hvoraf enkelte her skal fremhæves:

 • Invio har i 2017 fået tildelt Silver Label of Cluster Management Excellence af The European Cluster Excellence Initiative. Denne certificering stiller Invio og partnere bedre i ansøgningssammenhænge og i forhold til udvikling af partnerskaber og internationale netværk.
 • Igen i år har Invio været med i afviklingen af flere vigtige formidlings- og innovationsinitiativer, som f.eks. Creative Business Cup (nationalt og globalt), BizMedia Design og U-CrAc. Derudover har Invio afholdt flere arrangementer med fokus på oplevelsesteknologier, som kommer til at spille en stadig større rolle inden for oplevelseserhvervene.
 • Invio deltog i Folkemødet på Bornholm med en vellykket event om gamification og innovation.
 • Invio har afviklet en succesfuld innovations- og studietur til Barcelona, der bl.a. inkluderede flere virksomheders deltagelse i Mobile World Congress 2017.
 • Invio har igangsat et Videnbro-projekt, hvis formål er at udvikle en digital matchmaking-platform for oplevelseserhverv og teknologiudviklere.
 • Invio har fået bevilget et pilotprojekt, der skal understøtte samarbejde mellem Invio og innovationscentrene i henholdsvis Seoul og Shanghai.

Når vi kigger frem mod 2018, ser vi igen frem til et begivenhedsrigt år, der blandt andet vil bringe:

 • Afslutning af den nuværende fireårige bevillingsperiode for netværket samt ansøgning om bevilling for en ny toårig periode.
 • Lancering af en digital matchmaking-platform under Invios Videnbro-projekt.
 • Afvikling af pilot-projekt med innovationscentrene i Seoul og Shanghai.
 • Flere større vidensdelings-events og formidlingspublikationer.
 • Videreudvikling af en række markante innovationsprojekter.

Sidst, men ikke mindst: uden alle netværkets interessenter ville der ikke være noget Invio. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer, der anvender Invio-netværkets resurser og aktiviteter, deltager aktivt i projekter og arrangementer, eller blot lader jer inspirere af de resultater og den viden, der formidles via Invios informationskanaler. Tak for et begivenhedsrigt 2017 – vi ses i det nye år.

God jul og godt nytår.

Invio