Indlæg

Invio udvikler ny digital matchmaking platform

Invio vil over det kommende år udvikle et nyt spændende matchmaking projekt, der samler aktørerne inden for oplevelseserhverv, teknologiudvikling og forskning.

06. sep 2017

Projektet er en del af ’Videnbro’ initiativet, der er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, og kommer til at forløbe over det næste år. Formålet er at udvikle en ny digital platform til matchmaking mellem danske SMV’er i oplevelseserhvervene og vidensinstitutioner, der kan skabe grobund for nyt samarbejde og innovation. Ambitionen er at platformen, som bliver gratis at anvende, kommer til at fungere som mødestedet for virksomheder i oplevelsesøkonomien, der vil udvide deres forretningsområder gennem dannelsen af nyt netværk og samarbejde.

Platformen er målrettet direkte mod nogle af de fokusområder, som Invio allerede opererer indenfor: oplevelsesvirksomheder (såsom attraktioner, turisme, museer m.m.), virksomheder der arbejder med oplevelsesteknologier og ikke mindst vidensinstitutioner.

Platformen bliver udviklet agilt, hvilket vil sige, at vi løbende laver tilpasninger og tilføjelser, som processen skrider frem. På nuværende tidspunkt undersøges potentielle brugeres behov gennem en række interviews. Det næste skridt er at lave tidlige mock-ups af platformen, der bliver udgangspunkt for nogle udviklingsworkshops, som bliver afviklet i løbet af efteråret. Disse forskellige brugercentrerede undersøgelser og kravspecifikationer kommer derved til at danne fundamentet for platformen.

Er du interesseret i at høre mere om projektet, eller endda deltage i nogle af de aktiviteter, der kommer til at være i forbindelse med udviklingsfasen, er du velkommen til at kontakte Anders Lisborg, der er tovholder på projektet på lisborg@hum.aau.dk/ tlf. 9940 7410 eller Invio sekretariatet.