Indlæg

Invio har indgået projektsamarbejde med ”Danmark Bliver Til”

Festivallen ”Kongens Togt” løber af stablen i juli måned, hvor gæster bl.a. kan kan udforske, smage og lege sig ind i vikingetidens øjeblikket. Invio er samarbejdspartner og til stede under festivallen.

26. maj 2016

"Danmark Bliver Til" er historie med perspektiv på! Det er fortællinger fra vikingetiden og middelalderen, der har haft og har betydning for os alle. Som en del af projektet afholdes festivallen ”Kongens Togt” i sommeren 2016, og her er Invio samarbejdspartner. Temaerne Attraktioner og Oplevelsesteknologier er til stede under festivallen og afprøver en ny prototype af, hvordan man med digitale og mobile teknologier kan tilbyde ekstra oplevelser til de besøgende. Samtidig undersøger vi, hvilke oplevelser de besøgende finder særligt interessante og hvad det er, en attraktion som denne især kan bidrage med.

”Kongens Togt” er en altfavnende festival, hvor du kan udforske, smage og lege dig ind i vikingetidens og middelalderens saftigste øjeblikke og den del af Danmark, som kongerne af den tid var med til at skabe. Togtet sætter i juli måned sejl ud i de sjællandske farvande og lægger til i 8 havnene. Alle steder er det i kongens tegn, og der vil være en masse aktiviteter i havnene. Her i blandt et hotspot for yderligere fordybelse, oplevelse og læring om kongetogter, og kongernes færdsel på vandet.

Du kan læse mere om Kongens Togt på http://www.kongenstogt.dk/