Publikation

Hvidbog om Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur, detailhandels- og turismeområdet

Hvidbogen omhandler en lang række cases og eksempler på oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet, der alle var samlet under projektet ApEx iMagiNation. Projektet havde til formål at igangsætte, udvikle og dokumentere erfaringer og resultater fra en række konkrete projektforløb med udgangspunkt i forskellige tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

01. apr 2019
Downloads

Projektet blev gennemført af ApEx (Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi) i samarbejde med en lang række virksomheder, offentlige institutioner og øvrige videnspartnere i Region Nordjylland i perioden 2011-2013.

Projektet forløb overordnet set i tre forskellige faser, som var: 1) en kortlægningsfase over modeller, metoder og projekter med fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling, 2) en udførelsesfase af konkrete demoforløb inkluderende regionale offentlige og private virksomheder og 3) en dokumentations- og formidlingsfase af projektets erfaringer.

Vi håber, at casebeskrivelserne på hver deres måde kan inspirere og give nye ideer til, hvordan oplevelser kan anvendes i forbindelse med forretnings- og organisationsudvikling. Også i din organisation.