Publikation

Forskere fra Aalborg Universitet undersøger turismeudviklingen i Skive Kommune

Skive Kommune har i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter arbejdet strategisk med turismeudvikling siden 2008. Arbejdet er foregået med udgangspunkt i de såkaldte ”oplevelsesklynger”, og metoden er nu blevet genstand for forskning fra Aalborg Universitet. De tre forskere Peter Kvistgaard, John Hird og Bodil Blichfeldt har sammen skrevet artiklen Turismeudvikling i Oplevelsesklynger med fokus på Skive Kommune.

01. apr 2015
Downloads

Turisme og oplevelsesklyngesatsningerne er en vigtig del af arbejdet med Skive kommunes erhvervsudvikling. Skive Kommunes første turisme- og oplevelsespolitik går tilbage til 2010. Grundlaget for de arbejdsmetoder, der beskrives og anvendes i politikken, går imidlertid helt tilbage til 2008. Her udviklede Skive Kommune i samarbejde med lokale borgere klyngemetoden i relation til udviklings- og planarbejdet i Skive Kommunes landdistrikter. Gennem dette arbejde blev de første oplevelsesklynger udpeget, og indsatsen med at skabe samarbejde og nye oplevelser med udgangspunkt i det særlige ved stederne blev sat i gang.

Oplevelsesklyngerne er geografisk afgrænsede områder i Skive Kommune med potentiale for turismeudvikling. Områderne er udvalgt efter, hvor der er vilje og energi fra de lokale aktører til stede, og opdraget til klyngerne har været og er at skabe nye produkter og samarbejder med udgangspunkt i stedernes særlige identitet.

I februar 2015 blev anden udgave af turisme- og oplevelsespolitikken vedtaget. Politikken løber fra 2015 til 2018, og klyngearbejdet er her ført videre og intensiveret.

Klyngetilgangen i Skive er iflg. forskerne speciel, fordi klyngerne i første omgang er igangsat fra kommunalt hold, hvor opbakning fra lokalområderne dog er en helt nødvendig forudsætning. Udpegningen og dermed prioriteringen af de første klynger har samtidig været med til at mobilisere energi i andre områder, som i den nye politik nu er udpeget som ”potentielle klynger”. Herudover er Skive metoden særlig, fordi den til forskel fra arbejdet i mange andre kommuner, baserer sig på en langsigtet strategi og dermed også på en langsigtet arbejdsindsats og prioritering af ressourcer.

I den nyeste udgave af turisme- og oplevelsespolitikken er oplevelsesklyngerne inddelt i tre kategorier alt efter, hvor langt samarbejdet er nået: potentielle klynger, klynger under udvikling og modne klynger.

Også Skive Kommunes vilje til at give og dele viden omkring udviklingen af turisme- og oplevelsesklyngerne fremhæves som noget særligt af forskerne. En lang række vidensinstanser har løbende været med i klyngeudviklingsarbejdet: konsulenter, turismefagfolk, forskere mv. De har leveret viden til klyngerne og til aktørerne i klyngerne. Ifølge forskerne er det lykkes for de forskellige konsulenter at facilitere arbejdet i klyngerne på en måde, der både har givet deltagerne helt nye faglige input, og har fremmet tillid og lyst til at dele praktisk erfaring og viden.

Den fulde artikel Turismeudvikling i Oplevelsesklynger med fokus på Skive Kommune kan downloades i faktaboksen til højre på siden.

For yderligere oplysninger om Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsesklyngepolitik samt forskningsartiklen Turismeudvikling i Oplevelsesklynger kontakt:

Arne Lindgreen, arne@skivekommune.dk, tlf. 27229001 Berit Brunsgaard, bebr@skivekommune.dk, tlf. 20555363 Bodil Blichfeldt, blichfeldt@cgs.aau.dk, tlf. 60490493