Indlæg

Erfaringer fra udviklingen af en digital matchmaking platform

Invio har siden sommeren 2017 udviklet en digital matchmaking platform - Invio_match. Følgende er Invios erfaringer fra processen.

27. jun 2019 Af Anders Lisborg

Under Videnbro-projektet, der er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, fik Invio bevilling til at udvikle en digital matchmaking platform til oplevelseserhvervene. Platformen tager afsæt i, at Invio har identificeret et stort behov blandt netværkets medlemmer for at udforske potentialerne i at implementere teknologi til at understøtte oplevelser. Generelt efterspørges indsigt i og viden om, hvilke typer af nyere teknologier, der findes, og hvordan disse kan tænkes ind i oplevelseserhvervene til at skabe innovative oplevelser. Det er netop dette behov, som Invio_match søger at afdække.

Fase 1

For at undersøge behovet fra oplevelseserhvervene yderligere startede processen med at afholde interviews med målgruppen, der udgør oplevelseserhverv (fx attraktioner, forlystelsesparker, museer m.m.), teknologivirksomheder og forskere.

Fase 1 - Research & Design

Interviewene havde fokus på, hvordan målgruppen samarbejder med andre virksomheder på nuværende tidspunkt, samt hvilke funktioner der er essentielle på en matchmaking platform i deres optik.

Indsigterne herfra blev grundlaget for en såkaldt wireframe, hvor man skitserer opstillingen af et interface. Dette gjorde, at funktionerne blev konkretiseret og det var lettere for Invio at italesætte idéer til platformen. Wireframes er hensigtsmæssige at bruge i starten af en designproces, da de oftest laves ved at tegne eller via software, hvilket gør dem billige og hurtige at lave.

Efter der kom flere idéer til og de udarbejdede wireframes blev tilpasset, begyndte Invio at lave en digital prototype. Grunden til dette var at teste målgruppens interaktioner med platformen tidligt i processen, så eventuelle ændringer hurtigt kunne foretages. Det skal påpeges, at de interaktioner, som prototypen muliggjorde nærmere gav illusionen af, at det var et færdigt produkt. Prototypen tog afsæt i én sti gennem platformen, så det var ikke muligt for målgruppen at afvige fra denne. Det positive ved en prototype var, at det var forholdsvist omkostningsfrit at lave ændringer i designet, men samtidig lade målgruppen teste noget der virkede ’færdigt’.

For at validere kernefunktionerne i prototypen afholdte Invio en række workshops med målgruppen. Her blev de præsenteret for prototypen og fik mulighed for at give feedback, hvilket var grundlaget for nye tilpasninger.

Fase 2

Efter en række tests og tilpasninger af prototypen, var platformen klar til at blive udviklet.

Fase 2 - Design & Tests

Den første version, som udvikleren lavede, tog afsæt i den tilpassede prototype, men havde fået løftet designet (se nedenstående billede).

Prototype
Prototype
Første version
Første version

Som det fremgår var den første version langt mere detaljeret og ikke mindst var der mulighed for rigtige interaktioner.

Det næste skridt i processen var at få testet det første version af platformen hos målgruppen. Her fandt vi det vigtigt, at disse test ikke var i workshopformaet, som platformen før var testet i, men i stedet var med enkelte repræsentanter fra målgruppen, der kunne give nogle mere uddybende svar. Tre store aktører i oplevelsesbrancherne i Nordjylland indvilligede i at være testpersoner, da de kunne se relevansen af sådan en platform. I og med at disse tests var i et interviewformat, fik vi dybdegående feedback på de enkelte funktioner, hvilket var yderst positivt. Feedbacken gav vi videre til udvikleren, som tilpassede platformen til en version 2.   

Herefter blev platformen præsenteret på en række workshops, der udover gav deltagerne mulighed for at give feedback, og havde om at begynde markedsføringen af platformen.

Fase 3

Efter vi havde fået tilstrækkeligt feedback blev Invio_match endnu engang tilpasset.

Fase 3 - Tests & Lancering

Vi oplevede at feedbacken, som vi fik gennem diverse tests og workshops, begyndte at overlappe, hvorfor vi mente, at den tilpassede platform var klar til at blive lanceret som en beta version.

Invitation til at indgå som beta-bruger blev sendt til Invios medlemmer, hvoraf ca. 50 virksomheder indgik som beta-brugere. Beta perioden handlede primært om at stressteste platformen og finde ud af om der opstod fejl i backend’en, når mange personer anvendte den samtidig. Her fandt vi som forventet et par forbedringspunkter, som udvikleren tog hånd om, hvilket førte til den endelige version af Invio_match.

Platformen er nu åben for offentligheden, hvilket vil sige at alle virksomheder, der falder inden for målgruppen kan oprette en virksomhedsprofil og få adgang til matchmaking platformens funktioner. Det er Invios ambition at gøre platformen til et værktøj, som vil indgå i netværkets aktiviteter, da den kan være behjælpelig med at matchmake virksomheder indenfor oplevelseserhvervene. Invio vil derfor også opfordre medlemmer og andre interessenter til at uploade deres projekter på platformen, når de henvender sig til Invio.

Hvad har vi erfaret?

  • Research

Det er vigtigt at få en dybdegående forståelse for målgruppen og deres nuværende samarbejdsprocesser. En digital matchmaking platform handler om samarbejde mellem virksomheder, hvorfor det er essentielt at kende til målgruppens nuværende fremgangsmåder, så de kan overføres digitalt. Vi gjorde dette via interviews og workshops, hvilket fungerede hensigtsmæssigt, i og med der var mulighed for at få uddybet de kvalitative svar.

  • Find ambassadører blandt målgruppen

Vores målgruppe er som nævnt teknologivirksomheder, forskere og oplevelsesbrancherne. Vi havde stort fokus på sidstnævnte, i og med at det er deres projekter, der skal drive platformen. Vi anbefaler, at man finder ’ambassadører’ blandt målgruppen, der på forhånd har indvilliget i at fungere som testpersoner af platformen. Dette gør processen lettere, da man kan aftale tests på forhånd og på den måde planlægge efter det.

  • Test, test, test.. og test

Tests er essentielle for udviklingen af en digital matchmaking platform – ligesom i alle andre digitale udviklingsprojekter. Selvom man prøver at inkorporere diverse funktioner, skal man stadig huske at teste, hvorvidt de fungerer, som de skal og om der er eventuelle mangler ift. målgruppen. Med andre ord skal man huske, at man ikke selv er ens målgruppe, så man bliver nødt til at få den egentlige målgruppe til at vurdere ens produkt.

Deraf mener vi også, at en agil tilgang til udviklingen er ideel. En agil proces lægger op til, at man foretager mange tests og tilpasninger af produktet løbende. Dette gør at man ikke ender med at have et digitalt produkt, som man selv mener er færdigt, hvorefter det går op for en, at der skal laves en masse tilpasninger.  

  • Indhold

Da der er tale om en helt ny platform, som målgruppe gerne skal anvende aktivt, er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med indhold. I dette tilfælde består indholdet af inspirationsmateriale i form af cases fra andre i oplevelsesbrancherne samt indsigt i forskellige teknologier. Idéen er, at Invio_match skal blive mere eller mindre selvkørende af brugerne med tiden. Dog, kræves der en væsentlig mængde indhold på platformen, før brugerne begynder at anvende platformen aktivt. Indholdet bliver på nuværende tidspunkt genereret af Invio og udgør cases fra andre oplevelsesaktører i Danmark.

Derudover vil Invio og andre interesserede aktører også anvende platformen aktivt i netværksaktiviteter, så medlemmer og andre interessenter bliver præsenteret for den – med andre ord forestår der et stort markedsføringsarbejde.