Video

En dag i disruptionens tegn

Mediebranchen, kunstig intelligens, deleøkonomi, data, digitalisering i turisme var blot nogle af de emner, der blev berørt på årets BizMedia Design konference.

20. nov 2018

Årets BizMedia Design konference gik under tematiseringen ’Disruption – Forståelse & Potentialer’. Konferencen søgte at afmystificere og se potentialerne i disruption, der i dén grad er blevet et buzzword de seneste år. Faktisk har det været så meget på tale, at begrebet var med i opløbet som årets ord i 2017.

Seks spændende oplægsholdere havde fået til opgave at give deres perspektiv på disruption.

Claus Rosenstand der er lektor, ph.d. og aktuel med bogen ’Digital disruption – faretruende og fascinerende forandringer’, startede dagen med at definere begrebet for deltagerne. Han fortalte blandt andet om, hvordan den faldende pris på computere samt den øgede tilgængelighed og hastighed på internettet har været medvirkende til, at nye forretningstyper dominerer markedet. Der er her tale om udviklingen i den såkaldte price-performance ratio, som hele tiden skubber grænsen for, hvad der teknologisk er muligt inden for de økonomiske rammer.

Chefredaktør ved NORDJYSKE Medier, Lars Jespersen, fortalte om den gevaldige udvikling, som mediebranchen har gennemgået som følge af den teknologiske udvikling. Der er sket et stort skifte i både teknologi, forretningsmodeller og brugen af medier. Eksempelvis har udviklingen flyttet en stor del af læserne fra den fysiske avis til den digitale, hvilket har betydet et markant skift, i måden annoncering foregår på. Der er derfor behov for, at klassiske mediehuse som Nordjyske Medier hele tiden arbejder med og udvikler deres produkter og forretningsmodeller, hvis de skal fastholde deres relevans. En læring Nordjyske Medier bl.a. har fået i den proces, er at man ikke skal give op for hurtigt. Ofte går der tid før et nyt produkt eller forretningsområder for alvor får momentum.

Ligesom mediebranchen, oplever telebranchen også en hastig forandring. Peter Ditlev Nødbak, der er Head of Development hos Telenor, italesatte denne udfordring, der i høj grad handler om at finde sin plads i den digitale værdikæde. Der er fx næsten ingen teleoperatører, der i dag tjenerpenge på, at tilbyde services såsom telefoni, data og SMS mm. Så pengene skal tjenes inden for nye og mere afledte forretningsområder. Han fortalte om, at Telenor har nye teknologier som robotter, kunstig intelligens og avanceret dataanalyse for øje i forhold til fremtidens teleselskab.

Ekspert i digital disruption og kunstig intelligens Thomas Terney fik ordet lige inden middag. Gennem en række praktiske eksempler uddybede han den voldsomme teknologiske udvikling, der udfolder sig i disse år. En udvikling der både vil forandre vores grundlæggende syn på teknologi og særligt på relationen imellem mennesker og teknologi samt virksomheders forretningsgrundlag. På mange områder kan mennesker ikke konkurrere med maskiner, vi skal derfor omfavne de områder, hvor teknologien kan gøre vores liv nemmere og bedre, men samtidig finde ud af, hvor teknologien ikke kan overtage eller understøtte menneskelige egenskaber. Hvis man eksempelvis ser på en stol, vil man ofte lægge mærke til farven, og måske endda hvem der har designet den. Hvis en robot derimod skulle analysere stolen, kunne den sige: den præcise farvekode, anvendelser, størrelse, materiale, vedligeholdelse, forhandlere m.m. – alt sammen på et split sekund.

Den teknologiske udvikling har medført mange nye forretningsmodeller. Én af de modeller der har fundet sit fodfæste de seneste år, er platformøkonomi. Det danske firma GoMore er et eksempel på, hvordan man på et platformsbaseret grundlag forsøger at udvikle transport og skabe nye økonomiske muligheder for både bilejere og personer, der har brug for transport. Åsmund Hogstad der er Head of Partnerships & PR hos GoMore, kunne fortælle om den udvikling, de har gennemgået. Da han startede hos GoMore i 2015, bestod virksomheden af 20 ansatte, der nu har udviklet sig til 85 ansatte i flere lande. Visionen er at gøre delebiler mainstream, så flere kan rejse i færre biler. Ét af GoMore’s nyeste tiltag i missionen indebærer et strategisk samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab.

Den sidste oplægsholder var turismeforsker Peter Kvistgaard, der i samarbejde med John Hird netop har foretaget en stor undersøgelse af turismevirksomheders parathed i forhold til digitalisering. Turismen vokser over hele verden, men hvor klar er nordjyske virksomheder til at møde turisterne digitalt? Undersøgelsen viser, at turismevirksomhederne generelt er tøvende med at digitalisere, samt at de ikke har faste strategier for at digitalisere og markedsføring på digitale platforme. Dette er i modstrid med, at turisterne er digitale superbrugere, der anvender alle tilgængelige platforme. Spørgsmålet er om dette hæmmer virksomhederne for at innovere og disrupte dem selv. Disse mere kvalitative spørgsmål er genstand for en kommende undersøgelse, som Hird og Kvistgaard forventer igangsat i efteråret 2018.

Ud over de 6 oplægsholdere præsenterede tre grupper studerende fra kandidatuddannelserne Oplevelsesdesign og Interaktive Digitale Medier deres semesterprojekter. Én gruppe havde lavet konceptet til en digital booking platform til turismebrancherne, hvor brugere havde mulighed for at biddrage med deres eget indhold. En anden søgte at definere og klargøre begreberne i gamification, mens den sidste gruppe havde undersøgt aspekterne i digital arv.

Som afslutning på den indholdsmæssige del af konferencen blev de medvirkende oplægsholdere sat stævne i en fælles paneldebat, der gave yderligere spændende perspektiver på disruption i forhold til teknologi, menneske og forretningsudvikling.

Alt i alt bød BizMedia Design 2018 på en spændende dag i disruptionens tegn. Der blev præsenteret mange forskellige vinkler på begrebet, samt hvordan enkelte virksomheder arbejder med det internt. Foruden oplæggene blev der også netværket flittigt imellem de cirka 50 deltagere.

I ovenstående video kan du se reportagen fra dagen.

Det er muligt at se slides fra dagens forskellige oplæg via følgende link: http://invio-net.dk/event/invitation-til-bizmedia-design-2018