Indlæg

Ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning

Regeringen og folketingets partier er blevet enige om at afsætte endnu flere penge til Innobooster, hvilket kan komme oplevelseserhvervene til gode.

29. apr 2020 Af Anders Lisborg

I 2020 er der afsat hele 650 millioner kroner til Innobooster. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger at løftet skyldes, at den idérigdom der er i danske små og mellemstore virksomheder ikke må gå tabt som følge af Coronakrisen. Derfor kan endnu flere virksomheder få glæde af Innobooster-ordningen.

Dette er også en mulighed for, at oplevelseserhvervene kan byde ind med nye innovative projekter. Invio vil, i det omfang ressourcerne rækker, gerne hjælpe virksomheder via rådgivning, facilitering af ansøgning eller lignende. For henvendelser omkring dette, kontakt: info@invio-net.dk.

Hvem kan ansøge til Innobooster?

  • Små og mellemstore virksomheder der enten har en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller har tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr.
  • Iværksættere og start‐up virksomheder, der er startet inden for de seneste 3 år, som har et stærkt team til at gennemføre projektet, og allerede har lovende resultater at bygge på.

Hvor mange midler kan søges?

Innobooster tilbyder en investering på mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr til et forløb op til to års varighed. Jo højere beløb, der søges, desto højere krav stiller vi til det nyskabende og det forretningsmæssige potentiale i projektet.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges tilskud til at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Mere konkret kan der søges midler til:

  • Timer, som nye og eksisterende medarbejdere i virksomheden anvender på innovationsprojektet. Der kan medregnes timer fra medarbejdere, der er ansat i virksomheden, samt fra virksomhedens ejere.
  • Udgifter til offentlige og private videnleverandører, både danske og udenlandske (f.eks. universiteter, GTS‐ institutter, kontraktforskningsinstitutter, private udviklingshuse m.m.).
  • Udgifter til materialer samt udstyrsleje og afskrivningsomkostninger på nyt udstyr i det omfang og i den periode, det anvendes til projektet. Disse udgifter skal være på min. 30.000 kr. pr. faktura for at kunne indgå i budgettet og regnskabsaflæggelsen.

Læs mere om Innobooster her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster

Og retningslinjerne her: https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2020-02/retningslinjer-for-innobooster_08.01.2020_1.pdf