Indlæg

Ny model for jobrotation i mindre virksomheder

08. aug 2013
Downloads

InViO har i foråret 2013 etableret et samarbejde med virksomhedsklyngen Nebula. En del af dette samarbejde omhandler udviklingen af virksomhedsaktørernes kompetenceniveau. I den forbindelse er virksomhederne i Nebula, som de første i Danmark, gået sammen om at ansætte tre jobrotationsvikarer til fem af klyngens virksomheder. Imens kan virksomhedernes ansatte tage efteruddannelser med relation til IKT og oplevelser. 

Nebula er en virksomhedsklynge bestående af otte kreative, mindre virksomheder i Aalborg, som fortrinsvist arbejde inden for IKT- og oplevelsesområdet. 

Jobrotationsordningen fungerer normalt sådan, at én af medarbejderne i en virksomhed kan videreuddanne sig, mens en jobrotationsvikar overtager dennes opgaver i uddannelsesperioden.  For små virksomheder eller enkeltmandsvirksomheder har dette tidligere været meget vanskeligt, fordi vedkommende skulle være helt væk fra virksomheden i en eller flere måneder. Nebula har fundet en ny model for jobrotation, som viser, hvordan det også kan være muligt for mindre virksomheder at benytte ordningen. 

Med den nye model for jobrotation er fem af virksomhederne i Nebula gået sammen om at ansætte tre jobrotationsvikarer, som varetager opgaver i samarbejdet på tværs af virksomhederne, blandt andet omkring klyngens samlede eksterne kommunikation. Opgaver som måske ellers ikke ville være blevet udført og som kan styrke eksponeringen af klyngen og samarbejdet mellem virksomhederne. I mellemtiden får lederne fra de 5 virksomheder mulighed for, at gennemføre relevante efteruddannelseskurser. En løsning som er til glæde for mikrovirksomhederne og som kan skabe beskæftigelse og vækst. 

InViO har i den forbindelse rådgivet om mulige uddannelser, som passer til virksomhedernes ønsker om kompetenceudvikling og uddannelsesniveau og det er endt med en fagpakke omkring ”Interaktionsdesign og usability-evaluering” på linjen ”Interaktionsdesign og Multimedier” under IT-Vest Masteruddannelse i IT, hvor InViO er involveret i udvikling og gennemførelse af uddannelsen. 

Andre mikrovirksomheder kan have glæde af at benytte samme model i klynger eller sammen med andre virksomheder, man allerede samarbejder med, for på den måde at udvikle kompetenceniveauet i virksomheden. InViO vil derfor i projektet følge forløbet nøje med henblik på at kunne formidle modellen til andre lignende virksomheder

Læs mere om Nebula på www.nebulagroup.dk

Se mere om IT-vests masteruddannelse i IT og linjen i Interaktionsdesign og Multimedier på http://www.master-it-vest.dk/fagpakker/interaktionsdesign-og-multimedie…

Se tidligere artikel omkring Jens Kruhøffer og ’Den Kreative Sværm’ [Nebula]: http://invio-net.dk/gruppeindlaeg/den-kreative-sv-rm-flyver-opad-i-f-de…

Nordjyske bragte d. 10. juli en artikel om jobrotationsmodellen i Nebula