Dansk Tursime Reconnected
Hotel- og Restaurantskolen i København lagde spændende rammer til konferencen om dansk turismes fremtid tirsdag den 17. november, hvor 110 deltagere fra turismebranchen var samlet om temaerne "lokale fødevarer", “den digitale fremtid” og "marked Danmark”. På konferencen blev det tydeligt, at fremtidig udvikling og vækst for den enkelte virksomhed, destination og Danmark sker gennem samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af landet. Både i forhold til at udnytte potentialet omkring lokale råvarer, de digitale muligheder målrettet ’den tavse rejsende’ samt mulighederne for i fællesskab at tiltrække flere danske gæster.