Publikationer
Forskere fra Aalborg Universitet undersøger turismeudviklingen i Skive Kommune

Skive Kommune har i tæt samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter arbejdet strategisk med turismeudvikling siden 2008. Arbejdet er foregået med udgangspunkt i de såkaldte ”oplevelsesklynger”, og metoden er nu blevet genstand for forskning fra Aalborg Universitet.

Hvidbog om Oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur, detailhandels- og turismeområdet

Hvidbogen omhandler en lang række cases og eksempler på oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur-, detailhandels- og turismeområdet, der alle var samlet under projektet ApEx iMagiNation.

Oplevelsesøkonomisk Effektvurdering

Manto har i samarbejde med ApEx og InViO udarbejdet en model for oplevelsesøkonomisk effektvurdering.

Oplevelsesøkonomi og Innovation

Oplevelsesøkonomien er ikke længere et nyt begreb i Danmark. Tusindvis af virksomheder, byer, regioner og organisationer af alle typer har integreret fokus på oplevelser og markedet for ople­velser i deres strategiske perspektiv.

UX, XD & UXD: User Experience, Experience Design & User Experience Design

Oplevelser skabt og formet gennem IT og digitale medier betegnes ofte user experience. De kan både omfatte egentlige IT-støttede oplevelser, dvs. produkter og tjenester, hvis primære funktion er at skabe en oplevelse for brugeren eller forbrugeren, og oplevelsesberigede produkter og tjenester, dvs.

Cross-Sector Innovation

The handbook focuses on the interaction of “traditional’ busi­nesses and sectors that belong to those known as the creative and the experience industries, i.e. designers, musicians, stage-artists, festivals, event organizers, computer game developers, media, amusements and attractions, amongst others.